Den nye skolen er plassert mot nord på tomten for å frigjøre mest mulig av den solrike og lune delen av tomten mot syd. 

Skolen er underdelt i ulike fløyer som gjør bygget «lesbart» og som danner varierte og solrike uteromsoner mot øst, syd og vest. Øvre del av tomten mot øst benyttes til atkomst med bil, parkering og hovedinngang for ansatte og besøkende. Nedre del mot syd og vest benyttes til skolegård og elevinnganger. 

Skolebygget er organisert med et tre etasjers “fellesbygg” mot nord og to fløyer i to etasjer mot syd. Volumet mot nord knytter seg til storskalabebyggelsen langs Bærumsveien mens de mindre volumene trapper ned bebyggelsen mot oppholdsarealene mot syd. Vestibyle og forsamlingssal ligger midt i anlegget med siktlinjer til Kolsåstoppen. Flerbrukshall og verksteder er plassert som et volum mot nordøst, trinnarealer 5-7 ligger mot nordvest og trinnarealer 1 – 2 og 3-4 er orientert mot syd nærmest atkomst med bil. Fasader er utformet med ambisjon om å skape visuell variasjon og rytme uten «baksider», og at det relativt store anlegget framstår med en lett og lys karakter.  Hovedmateriale i fasader er lys, varmgrå tegl i kombinasjon med inntrukne felter med trespilekledning i en gylden tone for å skape variasjon. 

L2 Arkitekter Levre Skole 06