2020 Park viser en sammensatt funksjonsstruktur med et vesentlig innslag av boliger. Prosjektet er hovedsakelig basert på kollektivtrafikk og skal ha gjennomarbeidede energiløsninger og en bevisst miljøprofil. 2020 Park skal få en urban identitet med en stor samlende plass som alle bygninger og funksjoner grupperes rundt.

Hovedidéen bak forslaget MIDTPARKEN var basert på at hovedtyngden av næringsarealene legges som en buktende klar form mot nord og mot vest for best eksponeringen og skjerming av de indre deler av området. Et stort urbant rom, en bypark, ble skissert i den indre delen av området. Den grønne øst-vest-forbindelsen fra Gansfjorden mot Forus går gjennom denne byparken. Boligene legges sør for byparken, skjermet for trafikkstøy og vendt mot syd og sydvest. Den grønne strukturen trekkes opp og inn mot boligene. Service og publikumsfunksjoner er vist vest i byparken nærmest den planlagte bybanen.

L2 Arkitekter Park2020 02