Den sirkulære opphøyde kanten med vannspeil rundt Høyblokken med statsministerens kontorer markerer dette hovedbygget som sentrum av et plassrom med 6 andre Regjeringsbygg på 4 sider. Plassrommet på begge sider av Høyblokken markeres av et kvadratisk natursteinsbelegg som et stort teppe innrammet av monumentale lysmaster i ytterkant.

Innenfor sirkelen er det bassenger og rosebed. Plassens belegg er som et “vevd teppe” i forskjellige typer steinheller hvor striper og diagonaler er hovedtema. Belegningens proposjoner er avledet fra Høyblokkens fasader, mens diagonalene er inspirert av Akersgatas og Y-blokkens retningsforandring. Anvendelse av symbolformer som kvaderat og sirkel markerer plassens betydning. 

Utearealene fremhever Regjeringskvartalets betydning i Oslos bybilde. Utearealene er et representasjonsrom ved bl.a. statsbesøk og et plass- og parkområde for Oslos beborere.

Oppdraget er utført i samarbeid med landskapsarkitektene Sundt Thomassen as.

L2 Arkitekter Regjeringsparken 8