Bygget er plassert i tomtens nordøstre hjørne noe som gir attraktive og solrike soner for utendørs opphold mot sydøst og sydvest. Skolebygget er utformet som et åpent kvartal organisert rundt forsamlingssal på plan 1 og rundt et skjermet uterom på plan 2 og 3. Dette er et grønt allrom for opphold og uteundervisning; et rolig sted i kontrast til de mer aktive sonene rundt skolebygget. Stor åpning ved elevinnganger ivaretar sammenheng med øvrige uterom og siktlinjer mot kolle i vest. Kvartalsformen er relativt kompakt samtidig som den ivaretar godt daglys til undervisningsarealene. 

Skolen har en enkel horisontal organisering. De mest utadvendte funksjonene som vestibyle, kulturskole og spesialrom er organisert rundt forsamlingssal på plan 1 mens personalarealer, hjemmeområder og bibliotek ligger mer skjermet på plan 2 og 3. Det er lagt vekt på at skoleanlegget framstår som en enkel og visuelt tydelig form som passer inn i den relativt store skalaen og stramme strukturen i campusområdet. De ytre fasadene er kledd med rødlig tegl som harmonerer med øvrige bygninger på Campus. Felt med trespiler gir fasadene variasjon og visuell kontrast til tegl.

L2 Arkitekter Risenga Skole 03