I vårt forslag til hovedkomposisjon har vi valgt «å spille på lag» med den eksisterende bygningen tegnet av F.S. Platou fordi den ellers volummessig har kvaliteter. I vårt utkast samles de to butikketasjer til ett åpent rom mot torget. Det skapes også et raust innvendig rom for kontorene til resepsjon, møter, kantine med mer på plan 3. Dagens mørke og uoversiktlige innvendige arealer blir lyse attraktive og mye mer anvendelige til kontorarbeidsplasser.   

Arealene i plan U, 1 og 2 utvides mot gatene og åpnes så mye som mulig. Dette for at bygningsmassen skal få bedre kontakt med sine omgivelser, bli tilgjengelig for byens brukere og at arealpotensialet skal bli best mulig utnyttet. Butikkarealene blir en visuell og funksjonell forlengelse av Stortorvet; Inne og ute smelter sammen og blir til ett stort handelstorg.

Dagens kontorvolum utvides i alle etasjer samt påbygg på taket. Kontorbygget legges helt ut i liv med Stortorget og gatene. Uheldige volumer i byggets «bakgård» som er kommet til over tiden rives. Løsningen forfølger og reetablerer intensjonen i komposisjonen til F.S. Platou med en base og et tydelig definert frittstående volum på denne basen. 

Fasadene til kontorbygget forfines med relieff, åpninger og utstrakt bruk av lette, lyse elementer. Kontorbygget blir som et moderne palass med tidløse fasader. 

L2 Arkitekter Stortorget 08