L2 Arkitekter Hogskolen på Vestlandet 05

Visjon

Arkitektur skapes i skjæringspunktet mellom klar analyse og sterk innlevelse i sted og funksjon. Arkitektur skal fungere optimalt og samtidig inspirere og bevege.

L2 Arkitekter har som mål å lage tydelig og særegen arkitektur som samtidig er en harmonisk del av en helhet. Vår ambisjon er høy faglig kvalitet fra overordnet konsept til bygningsmessige detaljer.

Våre prosjekter utformes av et engasjert kollektiv som legger vekt på bred dialog.

Mg 2425
Mg 4262
Mg 3183

Prosess

Vi ønsker en åpen, inkluderende og dialogbasert prosess der vi legger vekt på å lytte nøye til alle aktører i prosjektet. Grundig analyse av sted, funksjon og prosjektets rammer er avgjørende for en god prosess. Gjennom mye erfaring fra bygging av komplekse bygg har vi også opparbeidet god tverrfaglig forståelse.

Mange alternative løsninger prøves ut før et konsept velges. Konseptene utvikles både i analoge og digitale modeller slik at alle som er med i prosessen forstår byggenes utforming og samspill med terreng best mulig.

En nøkkel til et vellykket resultat er evne og vilje til samarbeid i hele prosessen på tvers av faggrenser og kompetanse. L2 arkitekter kjennetegnes både ved forståelse for og evnen til dette.

Mg 4141

Vi jobber i et analytisk og kreativt kollektiv. Våre ansatte er åpne og samarbeidsvillige, og samtidig kunnskapsrike og ansvarlige.

Mg 4563

Om oss

L2 arkitekter er et av de kontorer i Norge som har vunnet flest arkitektkonkurranser. Firmaet har deltatt i over 100 konkurranser og vunnet nesten halvparten av disse. Deltagelse i konkurranser bidrar til kontinuerlig faglig utvikling av kontoret.

Kontoret holder til i Oslo og har kompetente og motiverte ansatte med en dynamisk kombinasjon av lang erfaring og ung kreativitet.

L2 Arkitekter ble etablert i 1986 og drives i dag av partnerne lvar Lunde, Jon Flatebø, Jon lnge Bruland, Michael Ross, Helge Næs, og partner og daglig Ieder Thomas G. Løvdahl. Kontoret har for tiden 25 engasjerte medarbeidere med ulik bakgrunn fra 9 nasjoner.

Firmaet har bred kompetanse fra mulighetsstudier, regulering og programmering til detaljprosjektering og bygging.

Kontoret har mottatt flere arkitekturpriser som Betongtavlen, Norsk stålkonstruksjonspris, Murverks-prisen, Houens Fonds Diplom og European Steel Design Award. Kontoret ble i 2012 tildelt «ECCS Award for steel bridges» for Akrobaten gang- og sykkelbro i Bjørvika.

L2 arkitekter har fokus på miljøvennlig og bærekraftig arkitektur. Firmaet er medlem av NGBC, vi har akkreditert profesjonell (AP) i BREEAM-NOR og vi er en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift.

Mg 4818 V2