Farrisbrua - Nominert til Årets Anlegg 2018

Nyhet

E18 Bommestad - Sky og Farrisbrua er nominert til Årets Anlegg 2018. Vinneren vil bli offentliggjort på Byggegallaen den 3. april. L2 har vært arkitekt for veiprosjekt og bru som underkonsulent for Rambøll.


«Farrisbrua er den eneste i sitt slag - ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Brukonstruksjonen med sin monolittiske utførelse av tårn og brukasse, den spesielle geometrien på tårnene 70 meter over fundamentnivå, har sammen med boring av peler med diameter på to meter på over 80 meters dyp vært det teknisk mest krevende, sier Roger Whiston i JV Farris Bru til Byggeindustrien.»


Film: Provided by courtesy of PNC Norge AS

L2 Arkitekter Haraldrud Gjenbruksstasjon 03

Haraldrud gjenbruksstajson

Nyhet

Nye Haraldrud gjenbruksstasjonen i Oslo vil erstatte det historiske anlegget som åpnet i 1967. På grunn av logistikk- og kapasitetsproblemer har det blitt vedtatt å flytte og utvide gjenbruksstasjonen. Arealet skal utvides fra dagens 11 dekar til ca. 20 dekar og er planlagt ferdig i 2023 og vil da kunne ta imot opptil 550 000 besøkende årlig. 


Vi har i den forbindelse fått i oppdrag av Renovasjonsetaten om å prosjektere ny gjenbruksstasjon og har akkurat levert forprosjekt i samarbeid med Rambøll Norge. 

L2 Arkitekter Skoyenasen Skole 02

Utvidelse av Skøyenåsen skole

Nyhet

Vi er glad for å ha fått et nytt oppdrag fra Undervisningsbygg for å utvide eksisterende Skøyenåsen skole fra en U5 til U9 skole. Eksisterende Skøyenåsen skole er en av flere såkalt kompaktskoler fra 1960-tallet, tegnet av Cappelen og Rodal, og er en av to skoler som er vernet i verneklasse 2, bevaring. Skolen består av et eksisterende skolebygg på ca. 7 470 m2 og vil få et nybygg på ca. 2 100 m2.

 

Tomten ligger på Oppsal, Oslo-øst, og med kort gangavstand from Oppsal senter. Skoletomten grenser til t-banelinjen i øst, friområder i sør og vest og bolig områder i nord. Like vest for skolen ligger det vernede Østensjøvannet som er et viktig rekreasjonsområde for nærmiljøet samt et vernet biomangfoldig naturområdet.

 

Vi se frem til å jobbe sammen med Undervisningsbygg og Skøyenåsen skole på dette spennende prosjektet.

L2 Arkitekter Bjørvika Skole

Ny skole i Bjørvika

Nyhet

Vi er stolte og glade for å ha fått jobben med å utarbeide forprosjekt til Bjørvika skole for Undervisningsbygg, et viktig og ambisiøst offentlig bygg i den nye bydelen. I tillegg til barne- og ungdomsskole for ca. 840 elever skal det bygges flerbrukshall, dansesal og arealer til sjøskolen i Oslo, til sammen ca. 11 500 m2. 


Skolen ligger sentralt ved Sørenga, tett på vannet og de fremtidige rekreasjonsområdene Loallmenningen og Kongsbakken. Oppdragsgivers ambisjoner er å skape en unik skole med tydelig karakter og kvaliteter, en aktiv og utadvendt skole som vil bli en viktig del av byrommet. Tomtas begrensede størrelse gjør at så og si hele taket benyttes som uteområde i tillegg til uteareal på terreng. Taket blir tilgjengelig for publikum også utenfor skoletid og prosjektet blir på det område et pionerprosjekt i Oslo.

L2 Arkitekter Fornebubanen 04

Dobbel seier på Fornebubanen!

Nyhet

Vi er stolte av å ha vunnet plan- og designkonkurransene om utforming av Skøyen T-banestasjon og Vækerø T-banestasjon på den nye Fornebubanen i samarbeid med Gottlieb Paludan Architects! Det var tre deltagende team på hver av de seks stasjonene, der vårt team ble valgt ut til å delta på disse to stasjonene. 


Vi gleder oss til å jobbe videre med Gottlieb Paludan Architects og oppdragsgiveren Fornebubanen med å utvikle disse to viktige knutepunktene i byen! Les gjerne om alle forslagene på Aftenposten.no

L2 Arkitekter Thomas Ledelsen 02

Ny assisterende daglig leder

Nyhet

Som et ledd i utvikling av L2 Arkitekter og med utvidet ledelse tiltrer Thomas Gevelt Løvdahl rollen som assisterende daglig leder i L2 Arkitekter fra 01.01.2019.


Thomas har vært ansatt i L2 siden 2006 og har både bred prosjekteringserfaring og administrativ erfaring med bl.a. ansvar for kontorets kvalitetssikring og miljøprofil. Thomas vil få hovedansvar for kontorets personell med tilhørende oppgaver.


Vi gleder oss til å få med Thomas i ledergruppen for kontoret. 

L2 Arkitekter Harpefoss Bro 12

E6 Frya-Sjoa kåret til norges vakreste vei 2018.

Nyhet

Årets vinnere av Vakre veiers pris er E6-parsellen mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen og hovedgatene i Tvedestrand. L2 har vært arkitekt for alle konstruksjoner på strekningen Frya- Vinstra som underkonsulent for Multiconsult.


Vi takker for godt samarbeid med Multiconsult og Johs. Holt om spesielt detaljprosjektering av ny Harpe bru.

L2 Arkitekter Solberg Skole 15

Åpning av Solberg skole

Nyhet

Den 3. september 2018 var det offisiell åpning av Solberg skole i Ås kommune! Dette er en innholdsrik barneskole med blant annet kultursal og stor flerbrukshall. 


Vi takker for godt samarbeid med Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter, AF Gruppen og Ås kommune!