Norway Architects Declare Climate Biodiversity Emergency

Norway Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency

Nyhet

Gjennom å støtte opp om klimaoppropet «Norway Architects Declare» vil vi vise at vi anerkjenner alvoret i situasjonen vi står i, og at vår bransje har et ansvar for å bidra til klimaløsninger.

 

Klimaendringer og tap av biologisk mangfold er vår tids største utfordringer. Våre bygde omgivelser og byggeindustrien står for en stor andel av de samlede klimautslipp, og påvirker det naturlige miljøet på mange måter.

For å møte samfunnets behov innenfor naturens tålegrenser må en samlet byggebransje gjennomgå et grønt paradigmeskifte.

 

L2 arkitekter skal være en ambisiøs og tydelig rådgiver med høye mål om arkitektonisk kvalitet og fremtidsrettede og helhetlige miljøløsninger.

Med vår kompetanse, engasjement og gjennomføringsevne skal vi være pådrivere for å utvikle og utforme våre prosjekter som del av et bærekraftig system.


Link til «Norway Architects Declare»: https://no.architectsdeclare.com/

L2 Arkitekter Hvl 1

Høgskulen på Vestlandet – BREEAM Excellent for prosjekteringsfasen

Nyhet

Mens arbeidet på byggeplassen går framover med store skritt og store deler av huset allerede er ferdigstilt, har vårt nybygg for Høgskulen på Vestlandet i Bergen oppnådd BREAM-NOR-sertifiseringsnivå Excellent for prosjekteringsfasen. Vi er stolte av å være en del av teamet sammen med Kruse Smith og Sweco som har jobbet hardt for å tilfredsstille de høye miljøambisjonene som BREEAM Excellent og ZEB-0. 

L2 Arkitekter Ullerål Skole 02B

Ullerål skole - Fasader

Nyhet

Her er fysisk modell vi har laget for å studere detaljer på fasadene.

Entreprenør BetonMast Ringerike er nå godt i gang med å bygge dem i Hønefoss.

Se våre Instagram & Facebook sider for flere bilder av modell og byggeplass.

L2 Arkitekter Vestby Kulturkvartal 2

Nytt kulturkvartal i Vestby kommune

Nyhet

L2 Arkitekter er sammen med AF-gruppen tildelt samspillskontrakten for nytt kulturkvartal i Vestby kommune.


Vestby kommune skal oppføre et nytt Kulturkvartal sentralt i Vestby sentrum. Tomten ligger vis-a-vis Rådhuset, med henvendelse ut mot den nye Rådhusparken, og skal være bindeleddet mellom de andre byggene- og bo-områdene i nærområdet.  I et moderne og urbant Vestby, vil Kulturkvartalet være en drivkraft for det nye sentrum. Som Vestbys nye storstue skal kulturkvartalet bidra til å aktivisere Vestby kommune på dagtid, på kveldstid og i helgene.


L2 Arkitekter Skavanger Skole

Ny barneskole i Skavanger

Nyhet

Vi er glade for at vi sammen med Veidekke Entreprenør AS er tildelt totalentreprisekontrakt med samspill for prosjektering og bygging av den nye Skavanger skolen i Kongsberg kommune.


Den nye 1-7 barneskolen skal oppføres på nåværende skoletomten der de eksisterende bygningene rives. Nybygget skal gi plass til 275 elever og skal kompletteres med et nytt opparbeidet ute- og lekeareal og bedre tilknytning til idrettsområdet. I tillegg skal eksisterende gymsalbygning på tomten oppgraderes med tilpasset fasadekledning. Kongsberg kommune har høye miljøambisjoner for prosjektet: Skolebygget skal oppfylle kravene til passivhusstandard eller bedre og det ønskes i hovedsak bruk av tre som byggemateriale, også som bærende konstruksjon. 


Vi støtter disse miljøtiltakene fra kommunen og gleder oss over å kunne bruke kunnskapen vår fra tidligere miljøambisjøse nybygg og massivtreprosjekter til å skape en ny fremtidsrettet skole for Skavanger.

L2 Arkitekter Sande 06

L2 vinner konkurranse om Sande barne- og ungdomsskole!

Nyhet

L2 har vunnet konkurransen om de nye sentrumsskolene i Sande. Anlegget består av ny barneskole og ungdomsskole med stor idrettshall. Prosjektforslaget "Trekløver" ble utarbeidet i samarbeid med WK Entreprenør og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter. Samlet sett mente Juryen at konseptet var best på kriteriene funksjonalitet, arkitektonisk helhet og pris. 


Vi gleder oss til videre samarbeid med WK Entreprenør og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter!

Farrisbrua - Vinner av Årets Anlegg 2018!

Nyhet

På Byggegallaen den 3. april ble det offentliggjort at E18 Bommestad - Sky med Farrisbrua ble kåret til årets anlegg 2018. L2 har vært arkitekt for veiprosjekt og bru som underkonsulent for Rambøll.


«Farrisbrua er den eneste i sitt slag - ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Brukonstruksjonen med sin monolittiske utførelse av tårn og brukasse, den spesielle geometrien på tårnene 70 meter over fundamentnivå, har sammen med boring av peler med diameter på to meter på over 80 meters dyp vært det teknisk mest krevende.» sier Roger Whiston i JV Farris Bru til Byggeindustrien.


Bygg.no          Prosjektside