L2 Arkitekter Hvl 1

Høgskulen på Vestlandet – BREEAM Excellent for prosjekteringsfasen

Nyhet

Mens arbeidet på byggeplassen går framover med store skritt og store deler av huset allerede er ferdigstilt, har vårt nybygg for Høgskulen på Vestlandet i Bergen oppnådd BREAM-NOR-sertifiseringsnivå Excellent for prosjekteringsfasen. Vi er stolte av å være en del av teamet sammen med Kruse Smith og Sweco som har jobbet hardt for å tilfredsstille de høye miljøambisjonene som BREEAM Excellent og ZEB-0. 

L2 Arkitekter Ullerål Skole 02B

Ullerål skole - Fasader

Nyhet

Her er fysisk modell vi har laget for å studere detaljer på fasadene.

Entreprenør BetonMast Ringerike er nå godt i gang med å bygge dem i Hønefoss.

Se våre Instagram & Facebook sider for flere bilder av modell og byggeplass.

L2 Arkitekter Vestby Kulturkvartal 2

Nytt kulturkvartal i Vestby kommune

Nyhet

L2 Arkitekter er sammen med AF-gruppen tildelt samspillskontrakten for nytt kulturkvartal i Vestby kommune.


Vestby kommune skal oppføre et nytt Kulturkvartal sentralt i Vestby sentrum. Tomten ligger vis-a-vis Rådhuset, med henvendelse ut mot den nye Rådhusparken, og skal være bindeleddet mellom de andre byggene- og bo-områdene i nærområdet.  I et moderne og urbant Vestby, vil Kulturkvartalet være en drivkraft for det nye sentrum. Som Vestbys nye storstue skal kulturkvartalet bidra til å aktivisere Vestby kommune på dagtid, på kveldstid og i helgene.


L2 Arkitekter Skavanger Skole

Ny barneskole i Skavanger

Nyhet

Vi er glade for at vi sammen med Veidekke Entreprenør AS er tildelt totalentreprisekontrakt med samspill for prosjektering og bygging av den nye Skavanger skolen i Kongsberg kommune.


Den nye 1-7 barneskolen skal oppføres på nåværende skoletomten der de eksisterende bygningene rives. Nybygget skal gi plass til 275 elever og skal kompletteres med et nytt opparbeidet ute- og lekeareal og bedre tilknytning til idrettsområdet. I tillegg skal eksisterende gymsalbygning på tomten oppgraderes med tilpasset fasadekledning. Kongsberg kommune har høye miljøambisjoner for prosjektet: Skolebygget skal oppfylle kravene til passivhusstandard eller bedre og det ønskes i hovedsak bruk av tre som byggemateriale, også som bærende konstruksjon. 


Vi støtter disse miljøtiltakene fra kommunen og gleder oss over å kunne bruke kunnskapen vår fra tidligere miljøambisjøse nybygg og massivtreprosjekter til å skape en ny fremtidsrettet skole for Skavanger.

L2 Arkitekter Sande 06

L2 vinner konkurranse om Sande barne- og ungdomsskole!

Nyhet

L2 har vunnet konkurransen om de nye sentrumsskolene i Sande. Anlegget består av ny barneskole og ungdomsskole med stor idrettshall. Prosjektforslaget "Trekløver" ble utarbeidet i samarbeid med WK Entreprenør og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter. Samlet sett mente Juryen at konseptet var best på kriteriene funksjonalitet, arkitektonisk helhet og pris. 


Vi gleder oss til videre samarbeid med WK Entreprenør og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter!

L2 Arkitekter Bjørvika Skole

Ny skole i Bjørvika

Nyhet

Vi er stolte og glade for å ha fått jobben med å utarbeide forprosjekt til Bjørvika skole for Undervisningsbygg, et viktig og ambisiøst offentlig bygg i den nye bydelen. I tillegg til barne- og ungdomsskole for ca. 840 elever skal det bygges flerbrukshall, dansesal og arealer til sjøskolen i Oslo, til sammen ca. 11 500 m2. 


Skolen ligger sentralt ved Sørenga, tett på vannet og de fremtidige rekreasjonsområdene Loallmenningen og Kongsbakken. Oppdragsgivers ambisjoner er å skape en unik skole med tydelig karakter og kvaliteter, en aktiv og utadvendt skole som vil bli en viktig del av byrommet. Tomtas begrensede størrelse gjør at så og si hele taket benyttes som uteområde i tillegg til uteareal på terreng. Taket blir tilgjengelig for publikum også utenfor skoletid og prosjektet blir på det område et pionerprosjekt i Oslo.

Farrisbrua - Vinner av Årets Anlegg 2018!

Nyhet

På Byggegallaen den 3. april ble det offentliggjort at E18 Bommestad - Sky med Farrisbrua ble kåret til årets anlegg 2018. L2 har vært arkitekt for veiprosjekt og bru som underkonsulent for Rambøll.


«Farrisbrua er den eneste i sitt slag - ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Brukonstruksjonen med sin monolittiske utførelse av tårn og brukasse, den spesielle geometrien på tårnene 70 meter over fundamentnivå, har sammen med boring av peler med diameter på to meter på over 80 meters dyp vært det teknisk mest krevende.» sier Roger Whiston i JV Farris Bru til Byggeindustrien.


Bygg.no          Prosjektside