L2 Arkitekter Klepp kommunehus og kirke kirkesalen nyhet

Klepp kommunehus og kirke er vedtatt!

Nyhet

Kommunestyret i Klepp vedtok i møte 20. juni å gå videre med prosjektering og bygging av «KLEPPR»!

Vedtaket omfatter «full pakke» med ny kirke og kultursal samt ombygging av kommunehuset fra 70-tallet.

Kostnadsramme er hevet i forhold til ny kalkyle utarbeidet av Bygganalyse.

Vi gleder oss til å komme i gang med brukerprosess og forprosjekt i samarbeid med kommunen, KOHT arkitekter,

landskapsarkitekt og tekniske rådgivere!

L2 Arkitekter Økern skole nyhet 02 smal

Økern skole, barnehage og flerbrukshall

Nyhet

Vi jobber med forprosjekt for ny ungdomsskole, barnehage og flerbrukshall på Økern med Oslobygg som oppdragsgiver. Prosjektet er nå inne i en intensiv kreativ fase med blant annet utprøving av ulike konsepter i fysisk modell. Ambisjonen er at skolen skal være en integrert del av den nye parken på Økern og at det skal bli en attraktiv møteplass for bydelen. Vi samarbeider tett med Oslobygg, Grindaker landskapsarkitekter og Norconsult.

L2 Arkitekter Fyllingsdalen hjemmeside

Fyllingsdalen kulturhus skal bygges!

Nyhet

Bystyret i Bergen har nå vedtatt at Fyllingsdalen Kultur skal bygges i et byggetrinn.

Oppstart av forprosjektet er medio august, og byggestart er angitt av byrådet til 2023.

Vi gleder oss til å komme i gang med neste fase av prosjekteringen sammen med Arkitektgruppen Cubus og KOHT Arkitekter.

Vestbykulturhus fasade forside nyhet2 L2 Arkitekter

Prøvefelt fasade Vestby Kulturhus

Nyhet

Det nye kulturhuset skal ha et unikt uttrykk og bli et nytt motiv for Vestby. Den øvre delen av fasaden over sokkelen i glass er tenkt som en sammenhengende kledning som binder sammen bygningsmassen. Kledningen består av avlange aluminiums-kassetter som brettes ulikt til en tredimensjonal form. Når de ulike elementene settes sammen vil det oppstå et variert mønster på tvers av fasaden som også vil forandre seg utover dagen avhengig av lyset. Aluminiumens svake gull-eloksering vil gi bygget en varm grunntone, mens den planlagte effektbelysningen med mulighet for skiftende farger kan benyttes til å skape ulike stemninger.


Det er veldig gøy å se prøvefeltet i skala 1:1, og vi gleder oss til å jobbe videre med denne spennende fasaden sammen med AF og J. Johnsen og sønner!

L2 Arkitekter Vækerø hjemmeside

Vækerø stasjon på Fornebubanen

Nyhet

L2 Arkitekter jobber for tiden med utforming av Vækerø stasjon på Fornebubanen i Oslo i samarbeid med Gottlieb Paludan Architects.

Stasjonen skal i sin helhet plasseres i fjellet. Utformingen tar utgangspunkt i samspillet mellom naturen og den nye infrastrukturen. Stasjonens to innganger er bundet sammen av en skulpturell himling av gyllent metall som gir det komplekse anlegget visuell sammenheng og identitet.

Illustrasjon viser «inngang B» ved villabebyggelsen på øvre nivå.

L2 Arkitekter Hov skole fasade

Fasadene er på vei opp på Hov ungdomsskole

Nyhet

Hov ungdomsskole er under bygging i Hønefoss med Betonmast som entreprenør. Skolen er delt inn i fire paviljonger på to etasjer og en flerbrukshall som kretser rundt et felles amfi som fungerer som et samlingspunkt for skolen.

Fasadene, som nå er på vei opp, leveres av Ringsaker vegg – og takelementer (RVT), og består av vertikale fasade-elementer med mørk brun CU impregnert kledning i furu fra Moelven. Prosjektet har høy miljøambisjon med bruk av lokalt massivtre og BREEAM NOR sertifisering Very Good.