3D Illustrasjon Torget Hjemmeside L2 Arkitekter Sande

Sentrumsskolene i Sande

Nyhet

Forprosjekt for Sentrumsskolene i Sande ble levert første uke i mai!

Prosjektet er en del av en større sentrumsutvikling i Sande i Holmestrand kommune. I tillegg til skole skal det bygges butikk og større boligfelt. Skolen er en barne- og ungdomsskole som totalt vil få plass til opp mot 1100 elever, i tillegg til en stor flerbrukshall og basishall. Skoleanlegget er utformet som en «Trekløver» der barneskole, ungdomsskole og idrettshall er separate bygningsvolumer plassert rundt et felles allrom. Dette gjør bygningen lett lesbar og nedskalert. Skolene er kompakt organisert over tre plan med spesialrom på bakkeplan og trinnarealer i hovedsak på plan 2 og 3. Anlegget er plassert sentralt på tomten med idrettshallen som en «rygg» mot fylkesveien, barneskole mot nordvest og ungdomsskole mot syd. Dette gir varierte og solrike soner for utendørs opphold rundt de to skolebyggene mot øst, syd og vest.

Skolen skal bygges av WK entreprenør, Multiconsult bistår med teknisk rådgiving og det er Gullik Gulliksen som er landskapsarkitekt. Byggherren har, med bistand fra WSP, vært en aktiv part både i utvikling av prosjektet og i brukerprosess.  I forprosjektfasen har det vært et tett og inspirerende samarbeid med samtlige aktører i prosjektet.

Vi jobber nå videre med rammesøknad før vi går i gang med detaljprosjektering til høsten. Skolen skal stå klar til skolestart i 2023.  

L2 Arkitekter Vkk Eksterior

Vestby Kulturkvartal

Nyhet

Forrige uke presenterte vi sammen med AF-gruppen skisseprosjektet for det nye kulturhuset i Vestby for politikerne.

Vestbys nye kulturhus skal kunne tilby kulturaktiviteter for alle og være et samlingspunkt for hele Vestby kommune. Huset skal inneholde bibliotek, kultursaler, kulturskole, administrasjon for kulturkvartalet, kontorarealer og kafé samt bidra til å aktivisere Vestby sentrum på dagtid, kveldstid og i helgene. Bygget skal være et inkluderende samlingspunkt, en møteplass for alle og en levende arena for læring, mestring og opplevelser.

Det nye kulturhuset skal være et estetisk og arkitektonisk signalbygg og uansett hvilken retning man ankommer kulturhuset fra skal bygget være gjenkjennelig og skille seg ut fra sine omgivelser. Fasadene i de nederste etasjene er tenkt som et sammenhengende glassbånd. Dette gjør at bygningens funksjoner blir inviterende og synlige utenfra, understreker at det er ingen bakside til prosjektet samt at man får god kontakt fra innvendige funksjoner ut mot omgivelsene.

Innvendig er husets hjerte den store og lyse vestibylen i midten som binder sammen de forskjellige funksjoner og de ulike etasjene. Hovedtrappen er plassert sentralt i vestibylen og skal være hovedatkomst for alle publikumsfunksjoner, besøkende og ansatte.

L2 Arkitekter Hvl 11

Høgskulen på Vestlandet

Nyhet

Snart ferdig i Bergen - nå er det ikke lenge til ferdigstillelse og overlevering! 

Se vår Instagram & Facebook side for flere bilder av prosjektet. 

L2 Arkitekter Glommasvingen Skole 10

Nye Glommasvingen Skole

Nyhet

Her er bilder av nye Glommasvingen Skole i Sør-Odal. Skolen åpnet offisielt i høst og er en barne- og ungdomsskole for 900 elever med flerbrukshall og klatrehall. Skolens plassering og utforming er en del av en større bymessig utvikling på Skarnes. Skolevegen skaper god kontakt mellom det nye skoleanlegget og sentrumsstrukturen på andre siden av Glomma. Den nye «festplassen» mellom skole og flerbrukshall blir stedets nye møteplass både på dag- og kveldstid. Dette er kontorets første skole med massivtrekonstruksjon, og det har vært et veldig morsomt og lærerikt prosjekt å jobbe med! Vi takker for samarbeidet med Sør-Odal kommune, Backe Romerike entreprenører og Dronninga Landskap. Se vår Instagram & Facebook side for flere bilder av prosjektet.