L2 Arkitekter Julekort 2019

God jul og godt nytt år!

Nyhet

L2 Arkitekter Nye Ansatte Fb Nettside

Velkommen!

Nyhet

Vi ønsker våre nye kolleger Dan, Eva og Juliane hjertelig velkommen.

Vi gleder oss til å jobbe sammen med dere!

L2 Arkitekter Farris Bru Betongtavle 1

Farris bru er en av fem finalister for årets betongtavle!

Nyhet

Brua med sitt V-formede betongtårn, som rager 70 meter høyt, er den eneste skråstagbrua i Norge med buet veibane. Det er en helhetlig utforming av alle bruas elementer som tårn, pilarer, brubane, stagfester, landkar, rekkverk osv. Hovedelementene er utført i betong og har meget kompleks geometri.


Vi takker Rambøll Norge, Implenia og PNC og NorBetong for godt samarbeid og venter spent på kåringen den 21. November.


https://www.byggutengrenser.no/2019/10/21/arets-betongtavlefinalister-er-klare/

Farrisbrua

Nyhet
Norway Architects Declare Climate Biodiversity Emergency

Norway Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency

Nyhet

Gjennom å støtte opp om klimaoppropet «Norway Architects Declare» vil vi vise at vi anerkjenner alvoret i situasjonen vi står i, og at vår bransje har et ansvar for å bidra til klimaløsninger.

 

Klimaendringer og tap av biologisk mangfold er vår tids største utfordringer. Våre bygde omgivelser og byggeindustrien står for en stor andel av de samlede klimautslipp, og påvirker det naturlige miljøet på mange måter.

For å møte samfunnets behov innenfor naturens tålegrenser må en samlet byggebransje gjennomgå et grønt paradigmeskifte.

 

L2 arkitekter skal være en ambisiøs og tydelig rådgiver med høye mål om arkitektonisk kvalitet og fremtidsrettede og helhetlige miljøløsninger.

Med vår kompetanse, engasjement og gjennomføringsevne skal vi være pådrivere for å utvikle og utforme våre prosjekter som del av et bærekraftig system.


Link til «Norway Architects Declare»: https://no.architectsdeclare.com/

L2 Arkitekter Hvl 1

Høgskulen på Vestlandet – BREEAM Excellent for prosjekteringsfasen

Nyhet

Mens arbeidet på byggeplassen går framover med store skritt og store deler av huset allerede er ferdigstilt, har vårt nybygg for Høgskulen på Vestlandet i Bergen oppnådd BREAM-NOR-sertifiseringsnivå Excellent for prosjekteringsfasen. Vi er stolte av å være en del av teamet sammen med Kruse Smith og Sweco som har jobbet hardt for å tilfredsstille de høye miljøambisjonene som BREEAM Excellent og ZEB-0. 

L2 Arkitekter Vestby Kulturkvartal 2

Nytt kulturkvartal i Vestby kommune

Nyhet

L2 Arkitekter er sammen med AF-gruppen tildelt samspillskontrakten for nytt kulturkvartal i Vestby kommune.


Vestby kommune skal oppføre et nytt Kulturkvartal sentralt i Vestby sentrum. Tomten ligger vis-a-vis Rådhuset, med henvendelse ut mot den nye Rådhusparken, og skal være bindeleddet mellom de andre byggene- og bo-områdene i nærområdet.  I et moderne og urbant Vestby, vil Kulturkvartalet være en drivkraft for det nye sentrum. Som Vestbys nye storstue skal kulturkvartalet bidra til å aktivisere Vestby kommune på dagtid, på kveldstid og i helgene.


L2 Arkitekter Ullerål Skole 02B

Ullerål skole - Fasader

Nyhet

Her er fysisk modell vi har laget for å studere detaljer på fasadene.

Entreprenør BetonMast Ringerike er nå godt i gang med å bygge dem i Hønefoss.

Se våre Instagram & Facebook sider for flere bilder av modell og byggeplass.