L2 Arkitekter Julekort 2020

God jul og godt nytt år!

Nyhet

L2 Arkitekter Akrobat Bro 01

L2 Arkitekter AS og HUS arkitekter AS inngår strategisk samarbeid

Nyhet


L2 Arkitekter AS i Oslo og HUS arkitekter AS i Trondheim vil bygge et slagkraftig arkitektmiljø gjennom et strategisk samarbeid. Vår samlede kompetanse, kultur og gjennomføringskraft vil gjøre oss til en selvstendig, uavhengig og foretrukket samarbeidspartner for byggherrer og entreprenører i ambisiøse prosjekter som svarer på vår tids sentrale utfordringer.

 

Samfunnet skal i løpet av kort tid gjennomgå store endringer for å bli bærekraftig. Innen 2030 skal vi innfri FNs bærekraftmål og innen 2050 skal Norge være klimanøytralt. Samtidig skal vi stadig skape fysiske omgivelser av høy kvalitet for oss som mennesker. Vi mener at arkitektfaget og arkitektrollen er sentrale i prosessen med å utvikle mange av svarene på disse utfordringene, og at vi må ta en større rolle i prosjektene og prosessene vi deltar i – og ikke minst i samfunnsdebatten. Helhet og prosess er to kjerneområder i vår fagkompetanse som arkitekter, som vi styrker gjennom vårt samarbeid. Denne kompetansen vil vi synliggjøre og tilby våre oppdragsgivere og samfunnet rundt oss. Samarbeidet innebærer at vi vil ha 60 arkitekter fordelt på Oslo og Trondheim, og vi vil med dette kunne ta på oss store og komplekse prosjekter i hele landet. 


- Sammen vil vi møte fremtidens utfordringer i et stadig mer spennende og komplekst marked, sier Jon Flatebø, daglig leder i L2 og Øyvind Hegvik, daglig leder i HUS.


L2 Arkitekter AS ble etablert i 1986 og har for tiden 27 medarbeidere. www.l2.no

HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og har for tiden 31 medarbeidere. www.husark.no

Forside Nettside 4

Åpning av Ullerål skole i Hønefoss

Nyhet

Ullerål skole i Hønefoss ble offisielt åpnet mandag 21. september 2020! «Skolen ser helt nydelig ut, og dette er virkelig blitt en levende skole» sa ordføreren Kirsten Orebråten i sin åpningstale.

 

Den nye barneskolen er en videreutvikling av vinnerforslaget «Ullr» i pris- og designkonkurranse fra 2017.

 

Skolen er utformet som en åpen u- form med en stor samlingsarena med amfi i midten. Trinnarealer ligger i de to fløyene mot syd med godt overdekte elevinnganger. Alle fasader har karakteristisk spilekledning av mørk, royalimpregnert furu.

 

Vi er stolte av dette prosjektet, og vi vil takke for det meget gode samarbeidet med Ringerike kommune, entreprenør Betonmast Ringerike, Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter og alle øvrige rådgivere.

 

L2 Arkitekter  Vasshjulet Åpning 1

Vasshjulet er åpent

Nyhet

Det historiske «Vasshjulet» fra den gamle Østmorksaga ved Losbyelva i Lørenskog er åpnet.

 

L2 Arkitekter vant konkurransen om restaurering og forslag til nytt vernebygg for selve hjulet i 2008. Gjennom flere runder med reviderte forslag og kostnadsreduksjoner står nå vernebygget endelig ferdig.

Åpningen skjedde med «brask og bram» med Vasshjulets husband og innslag av musiker Trond Granlund, Dansegruppa Bølingen, Skogblomsten JUBA Lørenskog mannskor Sigmund Larsen, tidligere arbeider ved Østmorksaga.

 

Finn Evensen, rektor ved Lørenskog Musikk og kulturskole, holdt en historisk monolog og ordfører Ragnhild Bergheim klippet snoren.

 

Vasshjulet er ett av de viktigste kulturminnene i Lørenskog. Fra 1860-tallet og fram til saga ble lagt ned i 1953, var Vasshjulet drivverket for Østmorksaga, en av de største sagene i området og en av de siste vanndrevne oppgangssagene som var i bruk i Norge. Tømmerdriften og sagbrukene har vært så viktige for utviklingen av Lørenskog, at kommunen har valgt Vasshjulet som motiv i Lørenskogs kommunevåpen.

 

L2 Arkitekter Odas Bru 1

Odas Bru i Bjørvika

Nyhet

Odas bru åpnet i sommer. L2 Arkitekter takker for et spennende prosjekt og fint samarbeid med Bjørvika Infrastruktur AS. Vi takker også for det fine samarbeidet med bruingeniørene i Norconsult AS, hovedentreprenøren AF Gruppen, lysdesign Halvor Næss Belysningsdesigner AS og glassleverandøren Creo Nordic.


Odas bru blir del av en viktig forbindelseslinje langs Oslo sjøside i Bjørvika. Brua spenner over Akerselvas munning med Operaen i vest og Munch museet i øst. Akerselva er opparbeidet med nye attraktive byrom langs Bjørvikautstikkeren og Paulsenkaia. Brua er en viktig del av øst – vest forbindelsen i Fjordbyen. 


Odas bru er i tillegg til å være en viktig gangakse også kjørbar i forbindelse med drift og leveranser til museet, og er derfor hele 7 meter bred. Brua bæres av stål brubane og stålfagverk i vangene. Dette gir visuell åpenhet sett fra brua og omgivelsene. Fagverksvangene er kledd på innside og utside med knust glass, slik at et innebygget kunstlys spres jevnt på brubanen. Endekassene er vinklet og skrådd for å gi brua en formmessig interessant avslutning på begge sider av elva.


Brua slekter på bruene i Sørenga området, men har likevel sin selvstendige arkitektoniske kvalitet. Kvaliteten i denne sammenheng er brubanens slanke bruplate og lette bruvange som blir opplyst på kveld og natt. Bruas enkelhet i form og materialer understøttes av presise detaljer. Stålet er grålakkert og overflaten på brubanen er i lys betong. Kunstlyset skifter farge over døgnet.

L2 Arkitekter Nyheter Åpning Hvl

Åpning av nybygg K2 for Høgskulen på Vestlandet

Nyhet

I forrige uke ble nybygget K2 for Høgskulen på Vestlandet åpnet av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Nybygget kompletterer campus Kronstad og skaper med det et enda mer samlet student- og læringsmiljø for HVL. Prosjektets hjerte er både det sentrale atriet over seks etasjer og den innvendige hagen som ga prosjektet navnet «Edens hage». Arkitekturen, møbleringen og gode teknologiske løsninger skal inspirere til nye måter å jobbe og undervise på og prosjektet omtales som Vestlandets mest moderne undervisningsbygg.


Bygget oppfyller også svært høye miljøambisjoner: K2 er BREEAM Excellent klassifisert, er et nullutslippsbygg og ved valg av riktige materialer har prosjektets CO2-fotavtrykk blitt redusert med 30% sammenlignet med tilsvarende bygninger.


 Vi er utrolig stolte av dette prosjektet og vi vil takke for det gode samarbeidet med Statsbygg og Høgskulen på Vestlandet, entreprenøren Kruse Smith og de fantastiske utførende på byggeplassen.

L2 Arkitekter Hov Ungdomsskole 01 Hjemmeside

L2 vinner konkurranse om Hov ungdomsskole!

Nyhet

L2 Arkitekter har vunnet pris-og-design konkurranse for nye Hov Ungdomsskole og idrettshall! Prosjektet er utviklet sammen med Betonmast Ringerike AS og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter.

Skolen ligger helt nord i Hønefoss, inne i skogen på en kolle og med flott utsikt over byen. Skolebygget er organisert som 4 paviljonger mot syd og sydvest, samlet rundt skolens sentrale fellesrom og med flerbrukshallen som anleggets rygg inn mot terrenget i nordøst.

Underdelingen i flere volumer «hus» og som legges ut i vifteform tillater uterommene å komme inn imellom byggene, samtidig som anlegget er nedskalert og tilpasset omkringliggende landskap og terreng. Ballbane på det øvre platået legges i tilsvarende vifteform langs en felles promenade.

Byggherre Ringerike Kommune har satt høye miljøambisjoner: den nye skolen prosjekteres med en konstruksjon i norsk-produsert limtre og masivtre. Prosjektet skal også oppnå en reduksjon i klimagassutslipp fra materialer på minimum 50% i forhold til referansebygg, samt sertifiseres med BREEAM «Very Good».

Vi takker for flott samarbeid og gleder oss til neste fase!

L2 Arkitekter Forde Bru

Ny gang- sykkelbru i Førde sentrum

Nyhet

L2 Arkitekter og Rambøll Norge har deltatt i parallelloppdrag om konsept for ny gang- og sykkel bru over Jølstra ved Naustøyna i Førde sentrum.

Statens vegvesen og kommunen har nå valgt å gå videre med vårt konsept som grunnlag for reguleringsplan.


Den nye brua skal knytte sammen gatestruktur på hver side av elven, og skal også bidra til utviklingen av attraktive byrom og sosiale møteplasser både på brua og ved elvebreddene. Brua et utformet som en S-formet kasse i stål eller betong med 3 spenn.


Formen tar utgangspunkt i ulike retninger i byplanen, og gir en dynamisk bevegelse over elva.