L2 Arkitekter Natalia ansatt hjemmeside

Velkommen til Natalia

Nyhet

Vi ønsker vår nye kollega Natalia hjertelig velkommen.

Vi gleder oss til å jobbe sammen med deg!

L2 Arkitekter Fyllingsdalen hjemmeside

Fyllingsdalen kulturhus skal bygges!

Nyhet

Bystyret i Bergen har nå vedtatt at Fyllingsdalen Kultur skal bygges i et byggetrinn.

Oppstart av forprosjektet er medio august, og byggestart er angitt av byrådet til 2023.

Vi gleder oss til å komme i gang med neste fase av prosjekteringen sammen med Arkitektgruppen Cubus og KOHT Arkitekter.

L2 Arkitekter Vækerø hjemmeside

Vækerø stasjon på Fornebubanen

Nyhet

L2 Arkitekter jobber for tiden med utforming av Vækerø stasjon på Fornebubanen i Oslo i samarbeid med Gottlieb Paludan Architects.

Stasjonen skal i sin helhet plasseres i fjellet. Utformingen tar utgangspunkt i samspillet mellom naturen og den nye infrastrukturen. Stasjonens to innganger er bundet sammen av en skulpturell himling av gyllent metall som gir det komplekse anlegget visuell sammenheng og identitet.

Illustrasjon viser «inngang B» ved villabebyggelsen på øvre nivå.

L2 Arkitekter Sande befaring hjemmeside

Sentrumsskolene i Sande bygges

Nyhet

Ny barne- og ungdomsskole med flerbrukshall i Sande er under bygging.

Råbygget på de første delene er oppe, og de har nettopp startet på bindingsverk i yttervegger.

Skolen er starten på den nye bydelen Sande øst med boliger, gater og møteplasser.

Oppdraget er en videreføring av vinnerprosjektet «Trekløver» i pris- og designkonkurranse med WK entreprenør.

Vi gleder oss over å se det store skoleanlegget nå kommer opp!

L2 Arkitekter Hov skole fasade

Fasadene er på vei opp på Hov ungdomsskole

Nyhet

Hov ungdomsskole er under bygging i Hønefoss med Betonmast som entreprenør. Skolen er delt inn i fire paviljonger på to etasjer og en flerbrukshall som kretser rundt et felles amfi som fungerer som et samlingspunkt for skolen.

Fasadene, som nå er på vei opp, leveres av Ringsaker vegg – og takelementer (RVT), og består av vertikale fasade-elementer med mørk brun CU impregnert kledning i furu fra Moelven. Prosjektet har høy miljøambisjon med bruk av lokalt massivtre og BREEAM NOR sertifisering Very Good.

Vestbykulturhus fasade forside nyhet2 L2 Arkitekter

Prøvefelt fasade Vestby Kulturhus

Nyhet

Det nye kulturhuset skal ha et unikt uttrykk og bli et nytt motiv for Vestby. Den øvre delen av fasaden over sokkelen i glass er tenkt som en sammenhengende kledning som binder sammen bygningsmassen. Kledningen består av avlange aluminiums-kassetter som brettes ulikt til en tredimensjonal form. Når de ulike elementene settes sammen vil det oppstå et variert mønster på tvers av fasaden som også vil forandre seg utover dagen avhengig av lyset. Aluminiumens svake gull-eloksering vil gi bygget en varm grunntone, mens den planlagte effektbelysningen med mulighet for skiftende farger kan benyttes til å skape ulike stemninger.


Det er veldig gøy å se prøvefeltet i skala 1:1, og vi gleder oss til å jobbe videre med denne spennende fasaden sammen med AF og J. Johnsen og sønner!

L2 Rotnes Kirke 5 år NETTSIDE

Rotnes kirke 5 år

Nyhet

1.søndag i advent 28.november var det 5 år siden Rotnes kirke ble innviet og vigslet. Dette ble markert med en høytidelig jubileumsgudstjeneste og påfølgende kirkekaffe. Vi gratulerer Rotnes kirke med de første 5 år, og takker for at vi ble invitert til jubileet!«Det myldrer av liv i disse lyse og funksjonelle lokalene både hverdag og helg!»

sier prest Einar Weider

211027 Klepp

«Kleppr» vinner av konkurranse om kommunehus og kirke i Klepp

Nyhet

L2 arkitekter sammen med KOHT arkitekter og Sweco er kåret som vinner av plan- og designkonkurranse om nytt kommunehus, kulturhus og kirke i Klepp med forslaget «Kleppr». Juryformann og ordfører Sigmund Rolfsen sier: «Juryen har kommet fram til at Kleppr er det beste forslaget og gratulerer L2 med KOHT arkitekter som vinner! Nå ser vi fram til å jobbe videre med justeringer og detaljer sammen med vinneren».


Vinnerforslaget er tenkt som en liten landsby med varierte bygningsvolumer, rom og møteplasser. Anbefalt overordnet grep er å plassere kirken fram mot Solavegen i syd med litt avstand til eksisterende bygg, og kultursalen mot nord tett inntil det gamle rådhuset fra 1970-tallet. Kirken bidrar til å definere gaterommet, og det dannes naturlig en intim forplass mellom de tre bygningsvolumene mot syd godt synlig fra Solavegen. Det etableres også en godt skjermet bakhage mellom kirke og kultursal som henvender seg til den nye aktivitetsparken mot vest. Forplass med klokketårn blir med dette grepet en naturlig avslutning av Kyrkjebakken mot nord noe som understreker sammenhengen med den gamle kirken på høyden syd for prosjektet. En innvendig hovedgate i øst/vest-retning binder alle hovedfunksjoner som kirke og kultursal i nybygg samt bibliotek, kulturskole, ungdomsklubber og administrasjon i eksisterende bygg sammen.

Brutto areal er 8.000m2. Bygget skal etter planen ferdigstilles i 2025.

Det var 35 team som søkte om å være med på konkurransen. Av disse ble de fire teamene

L2 arkitekter/KOHT arkitekter, Atelier Oslo/ Trodahl arkitekter, Longva arkitekter/ arkitekt Einar Dahle og HRTB arkitekter valgt ut til å delta.