L2 Arkitekter Rammeavtale Viken

Rammeavtale for arkitekttjenester i Viken Fylkeskommune

Nyhet

L2 Arkitekter har sammen med HUS arkitekter, Jostein Rønsen Arkitekter, Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter, Cadi Interiørarkitekter og Probea (PGL) bli tildelt rammeavtale for arkitekttjenester i Viken Fylkeskommune.

Rammeavtalen omfatter rådgivningstjeneste og prosjekteringsoppdrag knyttet til fylkeskommunale bygg i Viken fylkeskommune. Avtalen vil bli benyttet både ved enkeltoppdrag innen ett av fagområdene og ved behov for en prosjekteringsgruppe der flere eller fagene inngår. Anskaffelsen er inndelt i 3 regioner og vår gruppe er tildelt rammeavtale i region 2 som er tidligere Akershus fylke.

Vi ser fram mot spennende oppgaver og samarbeid både i gruppen og for Viken.

L2 Arkitekter Hov ungdomsskole 01 hjemmeside

Hov ungdomsskole i Hønefoss skal bygges!

Nyhet

Det er nå vedtatt av Ringerike kommune at den nye Hov ungdomsskolen i Hønefoss skal bygges. Kontrakten mellom Ringerike Kommune og hoved entreprenør Betonmast Ringerike ble signert den 8.april: vi er i gang med detaljprosjektering, og planlagt byggestart er til sommeren.

Skolen ligger helt nord i Hønefoss, inne i skogen på en kolle bak Ullerål skole og med flott utsikt over byen. Skolebygget er organisert som 4 paviljonger samlet rundt skolens sentrale fellesrom og med flerbrukshallen som anleggets rygg inn mot terrenget i nordøst. Underdelingen i flere volumer som legges ut i vifteform tillater uterommene å komme inn imellom byggene, samtidig som anlegget er nedskalert og tilpasset omkringliggende landskap og terreng. Byggherre Ringerike Kommune har satt høye miljøambisjoner: den nye skolen prosjekteres med en konstruksjon i norsk-produsert limtre og massivtre. Prosjektet skal også oppnå en reduksjon i klimagassutslipp fra materialer på minimum 50% i forhold til referansebygg, samt sertifiseres med BREEAM «Very Good».

Vi er veldig glade for å kunne jobbe videre med et stort og viktig prosjekt for Hønefoss i tett samarbeid med entreprenøren Betonmast Ringerike og Gullik Gulliksen landskapsarkitekter!

Les mer om prosjektet på nettsiden vår. Betonmast skriver også noe om prosjektet her: Bygger Hov ungdomsskole på Hønefoss - Betonmast

L2 Arkitekter Brakerøya st 01 hjemmeside

Brakerøya stasjon og overgangsbru

Nyhet

Vestre Viken HF skal bygge et nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Den eksisterende stasjonen på Brakerøya trenger derfor oppgradering for å ivareta fremtidig økning i antallet passasjerer.

Som underleverandører til Rambøll har vi prosjektert en ny overgangsbro som skal koble eksisterende pendelparkering til plattform, den nye Helseparken og til det nye sykehuset.

Vi har nylig levert Fase 1 – Midtplattformen. Bruen skal ha en total lengde nær 80m, et hovedspenn av cirka 55m og 3 heis-tårn.

Drammen er en elveby karakterisert av mange broer. Typologien for Jernbanebroer er ofte fagverk, og denne overgangsbro er ikke et unntak. Konseptet viderefører fagverktypologien og utvikler det til en unik og gjenkjennelig bru som er tilpasset til de nye høye Helsepark-bygninger mot øst og samtidig beholder en sterk relasjon med Brakerøyas industrielle fortid med jernbanebruer i stålfagverk.

L2 Arkitekter Bispekilen 02

Grundingen bru i Bispekilen

Nyhet

Gundingen bru over Bispekilen i Bispevika er del av Havnepomenaden i Oslo indre havneområde. Bispekilen vil bli forbundet på tvers av denne fotgjengerbroen lengst i vest langs Havnepromenaden.

Det er ønskelig å etablere en så lett og luftig bru som mulig. Slankhet i konstruksjonen oppnås best i denne brua ved bruk av stålkasse uten bæring i oppstikkende vanger. Brukassens bueform har minst høyde på midten og vil formmessig åpnes i midten. På denne måten oppnås ønsket frihøyde i seilingsleden og en åpen luftig konstruksjon. Brua får en familielikhet med de andre buede stålkassebruer i Bjørvika.

Rekkverkets slankhet og transparens er presset til det ytterste ved at dette er designet for maksimal utnyttelse av stålets bæreevne. I topp av rekkverket er et flattstål som øvre profil med belysning er festet til. Rekkverkets vertikale spiler ligger an mot dette flattstål i topp og danner en bue sett mot brubanen. Spilene danner dermed en stiv trekant i tverretningen på brua, der hvor de største kreftene skal opptas. Ved at de danner en trekant, kan spilenes dimensjon nedskaleres betydelig. De vertikale spiler er kun 30 x 15 mm stål. Det bølgende motivet i rekkverket er et av bruas kjennetegn, som gjør den særpreget.

L2 Arkitekter Volda 09

Volda ungdomsskole

Nyhet

Vi har nylig deltatt i pris- og designkonkurranse om ny Volda ungdomsskole sammen med K. Nordang entreprenør.

Vårt prosjekt «FAVN» ble evaluert som arkitektfaglig beste prosjekt, og ble rangert som nest best samlet på pris og løsning.

Juryen uttaler at løsningen er «tiltrekkende og inviterende. Overordnet et funksjonelt særs godt forslag. Ryddig og oversiktlig

planstruktur som er lett å orientere seg i. Det store amfiet som også er trukket ut i terrenget gir høy opplevelseskvalitet.

Store glassflater tar naturen inn i bygningen».

Vi vil takke for svært godt samarbeid med entreprenør samt landskapsarkitekt og tekniske rådgivere fra Multiconsult!

L2 Arkitekter Vestby kulturkvartal 10

Vestby kulturkvartal skal bygges

Nyhet

I desember ble det vedtatt at Vestby kulturkvartal skal bygges! Vestby sentrum står foran en stor transformasjon og skal utvikles til et attraktivt og moderne sentrum, der kulturliv blir en viktig faktor. Kulturkvartalet blir en drivkraft for det nye sentrum og skal bidra til å aktivisere Vestby på dagtid, kveldstid og i helger.

Det er en stor glede for oss å kunne fortsette med dette spennende samspillsprosjektet! Vi ser fram til å jobbe videre med detaljprosjektering sammen med AF Gruppen og Vestby kommune, og gleder oss til byggeplasstart til våren.

L2 Arkitekter Bjørvika Skole 11

Modell av Bjørvika skole

Nyhet

Vi har laget 1:200-modell av Bjørvika skole som del av illustrasjonsmateriale til reguleringsprosessen. Her får vi vist de unike kvalitetene i prosjektet, med sammenhengende skolegård fra bakkeplan til tak. Det er ikke ofte vi får anledning til å bygge en detaljert modell i denne målestokken, men i dette prosjektet gir modellen en bedre forståelse av geometrien og de romlige kvalitetene, enn tegningsmaterialet kan gi.

Modellen er bygget på verkstedet hos oss med laserkuttet MDF, og består av svært mange deler på grunn av byggets geometri. Enkelte elementer i utomhusplanen som den store fisken på taket, er 3D-printet.

Skoleanlegget følger kvartalets form mot omkringliggende gater og danner en omsluttende bygning omkring et sentralt gårdsrom. Forbindelsene opp til uteområdene på taket skal utformes med trapper, amfier og platåer i et lekent landskap. Uteområdene vil inngå som et offentlig tilbud til Havnepromenaden og skal ha et grønt og frodig preg med et rikt tilbud av aktiviteter.

Forprosjektet ble ferdig i 2020. Planen videre er at reguleringsforslaget for skoletomten skal ut på offentlig høring.

Link til prosjektside

L2 Arkitekter Akrobat Bro 01

L2 Arkitekter AS og HUS arkitekter AS inngår strategisk samarbeid

Nyhet


L2 Arkitekter AS i Oslo og HUS arkitekter AS i Trondheim vil bygge et slagkraftig arkitektmiljø gjennom et strategisk samarbeid. Vår samlede kompetanse, kultur og gjennomføringskraft vil gjøre oss til en selvstendig, uavhengig og foretrukket samarbeidspartner for byggherrer og entreprenører i ambisiøse prosjekter som svarer på vår tids sentrale utfordringer.

Samfunnet skal i løpet av kort tid gjennomgå store endringer for å bli bærekraftig. Innen 2030 skal vi innfri FNs bærekraftmål og innen 2050 skal Norge være klimanøytralt. Samtidig skal vi stadig skape fysiske omgivelser av høy kvalitet for oss som mennesker. Vi mener at arkitektfaget og arkitektrollen er sentrale i prosessen med å utvikle mange av svarene på disse utfordringene, og at vi må ta en større rolle i prosjektene og prosessene vi deltar i – og ikke minst i samfunnsdebatten. Helhet og prosess er to kjerneområder i vår fagkompetanse som arkitekter, som vi styrker gjennom vårt samarbeid. Denne kompetansen vil vi synliggjøre og tilby våre oppdragsgivere og samfunnet rundt oss. Samarbeidet innebærer at vi vil ha 60 arkitekter fordelt på Oslo og Trondheim, og vi vil med dette kunne ta på oss store og komplekse prosjekter i hele landet.


- Sammen vil vi møte fremtidens utfordringer i et stadig mer spennende og komplekst marked, sier Jon Flatebø, daglig leder i L2 og Øyvind Hegvik, daglig leder i HUS.


L2 Arkitekter AS ble etablert i 1986 og har for tiden 25 medarbeidere. www.l2.no

HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og har for tiden 31 medarbeidere. www.husark.no