L2 Arkitekter Vkk Eksterior

Vestby Kulturkvartal

Nyhet

Forrige uke presenterte vi sammen med AF-gruppen skisseprosjektet for det nye kulturhuset i Vestby for politikerne.

Vestbys nye kulturhus skal kunne tilby kulturaktiviteter for alle og være et samlingspunkt for hele Vestby kommune. Huset skal inneholde bibliotek, kultursaler, kulturskole, administrasjon for kulturkvartalet, kontorarealer og kafé samt bidra til å aktivisere Vestby sentrum på dagtid, kveldstid og i helgene. Bygget skal være et inkluderende samlingspunkt, en møteplass for alle og en levende arena for læring, mestring og opplevelser.

Det nye kulturhuset skal være et estetisk og arkitektonisk signalbygg og uansett hvilken retning man ankommer kulturhuset fra skal bygget være gjenkjennelig og skille seg ut fra sine omgivelser. Fasadene i de nederste etasjene er tenkt som et sammenhengende glassbånd. Dette gjør at bygningens funksjoner blir inviterende og synlige utenfra, understreker at det er ingen bakside til prosjektet samt at man får god kontakt fra innvendige funksjoner ut mot omgivelsene.

Innvendig er husets hjerte den store og lyse vestibylen i midten som binder sammen de forskjellige funksjoner og de ulike etasjene. Hovedtrappen er plassert sentralt i vestibylen og skal være hovedatkomst for alle publikumsfunksjoner, besøkende og ansatte.

Vestby Kulturkvartal

Nyhet

L2 Arkitekter Hvl 11

Høgskulen på Vestlandet

Nyhet

Snart ferdig i Bergen - nå er det ikke lenge til ferdigstillelse og overlevering! 

Se vår Instagram & Facebook side for flere bilder av prosjektet. 

L2 Arkitekter Glommasvingen Skole 10

Nye Glommasvingen Skole

Nyhet

Her er bilder av nye Glommasvingen Skole i Sør-Odal. Skolen åpnet offisielt i høst og er en barne- og ungdomsskole for 900 elever med flerbrukshall og klatrehall. Skolens plassering og utforming er en del av en større bymessig utvikling på Skarnes. Skolevegen skaper god kontakt mellom det nye skoleanlegget og sentrumsstrukturen på andre siden av Glomma. Den nye «festplassen» mellom skole og flerbrukshall blir stedets nye møteplass både på dag- og kveldstid. Dette er kontorets første skole med massivtrekonstruksjon, og det har vært et veldig morsomt og lærerikt prosjekt å jobbe med! Vi takker for samarbeidet med Sør-Odal kommune, Backe Romerike entreprenører og Dronninga Landskap. Se vår Instagram & Facebook side for flere bilder av prosjektet. 

Norway Architects Declare Climate Biodiversity Emergency

Norway Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency

Nyhet

Gjennom å støtte opp om klimaoppropet «Norway Architects Declare» vil vi vise at vi anerkjenner alvoret i situasjonen vi står i, og at vår bransje har et ansvar for å bidra til klimaløsninger.

Klimaendringer og tap av biologisk mangfold er vår tids største utfordringer. Våre bygde omgivelser og byggeindustrien står for en stor andel av de samlede klimautslipp, og påvirker det naturlige miljøet på mange måter.

For å møte samfunnets behov innenfor naturens tålegrenser må en samlet byggebransje gjennomgå et grønt paradigmeskifte.

L2 arkitekter skal være en ambisiøs og tydelig rådgiver med høye mål om arkitektonisk kvalitet og fremtidsrettede og helhetlige miljøløsninger.

Med vår kompetanse, engasjement og gjennomføringsevne skal vi være pådrivere for å utvikle og utforme våre prosjekter som del av et bærekraftig system.

Link til «Norway Architects Declare»: https://no.architectsdeclare.com/