L2 Arkitekter Vestby Kulturhus Byggeplass 03

Byggeplassen for Vestby Kulturkvartal er i gang!

Nyhet

Byggeplassen for det nye kulturkvartalet i Vestby har startet opp! Det gamle biblioteket er allerede revet og gravingen for nybygget er godt i gang. Vi gleder oss sammen med AF Gruppen til den spennende fasen vi skal inn i nå.

L2 Arkitekter Ark N Ullerål

L2 i Arkitektur N

Nyhet

Ullerål skole er publisert i siste utgave av Arkitektur N som er et temanummer om skoler!

Artikkel omfatter bilder, tegninger og et intervju med fokus på L2 arkitekters erfaringer med prosjektering og bygging av skoler de siste 20 årene.

Et viktig tema i intervjuet er at anskaffelsen av skoler i denne perioden har endret seg til stadig flere pris- og designkonkurranser. Dette er en arbeidskrevende og risikabel konkurranseform både for arkitekter og entreprenører.

L2 Arkitekter Rammeavtale Viken

Rammeavtale for arkitekttjenester i Viken Fylkeskommune

Nyhet

L2 Arkitekter har sammen med HUS arkitekter, Jostein Rønsen Arkitekter, Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter, Cadi Interiørarkitekter og Probea (PGL) bli tildelt rammeavtale for arkitekttjenester i Viken Fylkeskommune.

Rammeavtalen omfatter rådgivningstjeneste og prosjekteringsoppdrag knyttet til fylkeskommunale bygg i Viken fylkeskommune. Anskaffelsen er inndelt i 3 regioner og vår gruppe er tildelt rammeavtale i region 2 som er tidligere Akershus fylke.

Vi ser fram mot spennende oppgaver og samarbeid både i gruppen og for Viken.

L2 Arkitekter Follo Ren Nesoddveien 01

Follo REN

Nyhet

Vi har nylig levert skisseprosjekt for nye gjenbruksstasjoner i Sofiemyrveien og Nesoddveien i Nordre Follo kommune i nært samarbeid med Rambøll.

Begge stasjoner er et senter for miljø, logistikk og bærekraft. Miljø og logistikkdelen består av en tradisjonell gjenbruksstasjon og mottak for hentetjenester i kommunen.

Bærekraftsenteret vil bestå av verksteder for ombruksvarer og bruktbutikker. Dette vil bli det første av sitt slag i Norge.

L2 Arkitekter Hov ungdomsskole 01 hjemmeside

Hov ungdomsskole i Hønefoss skal bygges!

Nyhet

Det er nå vedtatt av Ringerike kommune at den nye Hov ungdomsskolen i Hønefoss skal bygges. Kontrakten mellom Ringerike Kommune og hoved entreprenør Betonmast Ringerike ble signert den 8.april: vi er i gang med detaljprosjektering, og planlagt byggestart er til sommeren.

Vi er veldig glade for å kunne jobbe videre med et stort og viktig prosjekt for Hønefoss i tett samarbeid med entreprenøren Betonmast Ringerike og Gullik Gulliksen landskapsarkitekter!

Les mer om prosjektet på nettsiden vår. Betonmast skriver også noe om prosjektet her: Bygger Hov ungdomsskole på Hønefoss - Betonmast

L2 Arkitekter Brakerøya st 01 hjemmeside

Brakerøya stasjon og overgangsbru

Nyhet

Vestre Viken HF skal bygge et nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Den eksisterende stasjonen på Brakerøya trenger derfor oppgradering for å ivareta fremtidig økning i antallet passasjerer.

Som underleverandører til Rambøll har vi prosjektert en ny overgangsbro som skal koble eksisterende pendelparkering til plattform, den nye Helseparken og til det nye sykehuset. Konseptet viderefører fagverktypologien ofte brukt i jernbanebroer, og utvikler det til en unik og gjenkjennelig bru som er tilpasset til de nye høye Helsepark-bygninger mot øst og samtidig beholder en sterk relasjon med Brakerøyas industrielle fortid med jernbanebruer i stålfagverk.

L2 Arkitekter Bjørvika Skole 11

Modell av Bjørvika skole

Nyhet

Vi har laget 1:200-modell av Bjørvika skole som del av illustrasjonsmateriale til reguleringsprosessen. Her får vi vist de unike kvalitetene i prosjektet, med sammenhengende skolegård fra bakkeplan til tak. Det er ikke ofte vi får anledning til å bygge en detaljert modell i denne målestokken, men i dette prosjektet gir modellen en bedre forståelse av geometrien og de romlige kvalitetene, enn tegningsmaterialet kan gi.

Skoleanlegget følger kvartalets form mot omkringliggende gater og danner en omsluttende bygning omkring et sentralt gårdsrom. Forbindelsene opp til uteområdene på taket skal utformes med trapper, amfier og platåer i et lekent landskap. Uteområdene vil inngå som et offentlig tilbud til Havnepromenaden og skal ha et grønt og frodig preg med et rikt tilbud av aktiviteter.

Forprosjektet ble ferdig i 2020. Planen videre er at reguleringsforslaget for skoletomten skal ut på offentlig høring.

Link til prosjektside