Utvidelse av Skøyenåsen skole

Nyhet

Vi er glad for å ha fått et nytt oppdrag fra Undervisningsbygg for å utvide eksisterende Skøyenåsen skole fra en U5 til U9 skole. Eksisterende Skøyenåsen skole er en av flere såkalt kompaktskoler fra 1960-tallet, tegnet av Cappelen og Rodal, og er en av to skoler som er vernet i verneklasse 2, bevaring. Skolen består av et eksisterende skolebygg på ca. 7 470 m2 og vil få et nybygg på ca. 2 100 m2.

 

Tomten ligger på Oppsal, Oslo-øst, og med kort gangavstand from Oppsal senter. Skoletomten grenser til t-banelinjen i øst, friområder i sør og vest og bolig områder i nord. Like vest for skolen ligger det vernede Østensjøvannet som er et viktig rekreasjonsområde for nærmiljøet samt et vernet biomangfoldig naturområdet.

 

Vi se frem til å jobbe sammen med Undervisningsbygg og Skøyenåsen skole på dette spennende prosjektet.

Ny skole i Bjørvika

Nyhet

Vi er stolte og glade for å ha fått jobben med å utarbeide forprosjekt til Bjørvika skole for Undervisningsbygg, et viktig og ambisiøst offentlig bygg i den nye bydelen. I tillegg til barne- og ungdomsskole for ca. 840 elever skal det bygges flerbrukshall, dansesal og arealer til sjøskolen i Oslo, til sammen ca. 11 500 m2. 


Skolen ligger sentralt ved Sørenga, tett på vannet og de fremtidige rekreasjonsområdene Loallmenningen og Kongsbakken. Oppdragsgivers ambisjoner er å skape en unik skole med tydelig karakter og kvaliteter, en aktiv og utadvendt skole som vil bli en viktig del av byrommet. Tomtas begrensede størrelse gjør at så og si hele taket benyttes som uteområde i tillegg til uteareal på terreng. Taket blir tilgjengelig for publikum også utenfor skoletid og prosjektet blir på det område et pionerprosjekt i Oslo.

Dobbel seier på Fornebubanen!

Nyhet

Vi er stolte av å ha vunnet plan- og designkonkurransene om utforming av Skøyen T-banestasjon og Vækerø T-banestasjon på den nye Fornebubanen i samarbeid med Gottlieb Paludan Architects! Det var tre deltagende team på hver av de seks stasjonene, der vårt team ble valgt ut til å delta på disse to stasjonene. 


Vi gleder oss til å jobbe videre med Gottlieb Paludan Architects og oppdragsgiveren Fornebubanen med å utvikle disse to viktige knutepunktene i byen! Les gjerne om alle forslagene på Aftenposten.no

E6 Frya-Sjoa kåret til norges vakreste vei 2018.

Nyhet

Årets vinnere av Vakre veiers pris er E6-parsellen mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen og hovedgatene i Tvedestrand. L2 har vært arkitekt for alle konstruksjoner på strekningen Frya- Vinstra som underkonsulent for Multiconsult.


Vi takker for godt samarbeid med Multiconsult og Johs. Holt om spesielt detaljprosjektering av ny Harpe bru.

Ny assisterende daglig leder

Nyhet

Som et ledd i utvikling av L2 Arkitekter og med utvidet ledelse tiltrer Thomas Gevelt Løvdahl rollen som assisterende daglig leder i L2 Arkitekter fra 01.01.2019.


Thomas har vært ansatt i L2 siden 2006 og har både bred prosjekteringserfaring og administrativ erfaring med bl.a. ansvar for kontorets kvalitetssikring og miljøprofil. Thomas vil få hovedansvar for kontorets personell med tilhørende oppgaver.


Vi gleder oss til å få med Thomas i ledergruppen for kontoret. 

Åpning av Solberg skole

Nyhet

Den 3. september 2018 var det offisiell åpning av Solberg skole i Ås kommune! Dette er en innholdsrik barneskole med blant annet kultursal og stor flerbrukshall. 


Vi takker for godt samarbeid med Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter, AF Gruppen og Ås kommune!

Nye Farris bru

Nyhet

Statens vegvesen hadde 30.08.18 en høytidelig markering i Larvik kulturhus av at E18 Bommestad til Sky og Farris bru nå er ferdig. Farris bru ble fremhevet som en viktig milepel på E18 og et markant landemerke for Larvik. Det gjenstår fortsatt å ferdigstille utomhusarbeider rundt brua.


L2 har vært arkitekter for brua og veianlegget som underkonsulent for Rambøll.

Akrobaten bro er publisert i boken "RIDE A BIKE! Reclaim the City"

Nyhet

Det tyske arkitekturmuseet Deutsches Architekturmuseum i Frankfurt er aktuell med utstilling og bok "RIDE A BIKE! Reclaim the City". Boken presenterer globale prosjekter som oppmuntrer til bruk av sykkel i urbane byrom. Vi gleder oss over at Akrobaten bro har blitt valgt ut som ett av de 25 prosjektene i boken.


Mer informasjon: http://dam-online.de/portal/en... 

L2 Arkitekter publisert i boken Nordic Architects: Global Impacts

Nyhet

Vi er glade for at tre av våre prosjekter er publisert i boken "Nordic Architects: Global Impacts" av Kristoffer Lindhardt Weiss. Prosjektene som er publisert er Akrobaten gangbroHegg skole og Sandnessjøen Bad og Kulturhus


Les mer her: http://ao-publishing.com/nordi...