L2 Arkitekter Forde Bru

Ny gang- sykkelbru i Førde sentrum

Nyhet

L2 Arkitekter og Rambøll Norge har deltatt i parallelloppdrag om konsept for ny gang- og sykkel bru over Jølstra ved Naustøyna i Førde sentrum.

Statens vegvesen og kommunen har nå valgt å gå videre med vårt konsept som grunnlag for reguleringsplan.


Den nye brua skal knytte sammen gatestruktur på hver side av elven, og skal også bidra til utviklingen av attraktive byrom og sosiale møteplasser både på brua og ved elvebreddene. Brua et utformet som en S-formet kasse i stål eller betong med 3 spenn.


Formen tar utgangspunkt i ulike retninger i byplanen, og gir en dynamisk bevegelse over elva.

L2 Arkitekter Hov Ungdomsskole 01 Hjemmeside

L2 vinner konkurranse om Hov ungdomsskole!

Nyhet

L2 Arkitekter har vunnet pris-og-design konkurranse for nye Hov Ungdomsskole og idrettshall! Prosjektet er utviklet sammen med Betonmast Ringerike AS og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter.

Skolen ligger helt nord i Hønefoss, inne i skogen på en kolle og med flott utsikt over byen. Skolebygget er organisert som 4 paviljonger mot syd og sydvest, samlet rundt skolens sentrale fellesrom og med flerbrukshallen som anleggets rygg inn mot terrenget i nordøst.

Underdelingen i flere volumer «hus» og som legges ut i vifteform tillater uterommene å komme inn imellom byggene, samtidig som anlegget er nedskalert og tilpasset omkringliggende landskap og terreng. Ballbane på det øvre platået legges i tilsvarende vifteform langs en felles promenade.

Byggherre Ringerike Kommune har satt høye miljøambisjoner: den nye skolen prosjekteres med en konstruksjon i norsk-produsert limtre og masivtre. Prosjektet skal også oppnå en reduksjon i klimagassutslipp fra materialer på minimum 50% i forhold til referansebygg, samt sertifiseres med BREEAM «Very Good».

Vi takker for flott samarbeid og gleder oss til neste fase!

3D Illustrasjon Torget Hjemmeside L2 Arkitekter Sande Rev

Sentrumsskolene i Sande

Nyhet

Forprosjekt for Sentrumsskolene i Sande ble levert første uke i mai!

Prosjektet er en del av en større sentrumsutvikling i Sande i Holmestrand kommune. I tillegg til skole skal det bygges butikk og større boligfelt. Skolen er en barne- og ungdomsskole som totalt vil få plass til opp mot 1100 elever, i tillegg til en stor flerbrukshall og basishall. Skoleanlegget er utformet som en «Trekløver» der barneskole, ungdomsskole og idrettshall er separate bygningsvolumer plassert rundt et felles allrom. Dette gjør bygningen lett lesbar og nedskalert. Skolene er kompakt organisert over tre plan med spesialrom på bakkeplan og trinnarealer i hovedsak på plan 2 og 3. Anlegget er plassert sentralt på tomten med idrettshallen som en «rygg» mot fylkesveien, barneskole mot nordvest og ungdomsskole mot syd. Dette gir varierte og solrike soner for utendørs opphold rundt de to skolebyggene mot øst, syd og vest.

Skolen skal bygges av WK entreprenør, Multiconsult bistår med teknisk rådgiving og det er Gullik Gulliksen som er landskapsarkitekt. Byggherren har, med bistand fra WSP, vært en aktiv part både i utvikling av prosjektet og i brukerprosess.  I forprosjektfasen har det vært et tett og inspirerende samarbeid med samtlige aktører i prosjektet.

Vi jobber nå videre med rammesøknad før vi går i gang med detaljprosjektering til høsten. Skolen skal stå klar til skolestart i 2023.  

L2 Arkitekter Vkk Eksterior

Vestby Kulturkvartal

Nyhet

I mars presenterte vi sammen med AF-gruppen skisseprosjektet for det nye kulturhuset i Vestby for politikerne.

Vestbys nye kulturhus skal kunne tilby kulturaktiviteter for alle og være et samlingspunkt for hele Vestby kommune. Huset skal inneholde bibliotek, kultursaler, kulturskole, administrasjon for kulturkvartalet, kontorarealer og kafé samt bidra til å aktivisere Vestby sentrum på dagtid, kveldstid og i helgene. Bygget skal være et inkluderende samlingspunkt, en møteplass for alle og en levende arena for læring, mestring og opplevelser.

Det nye kulturhuset skal være et estetisk og arkitektonisk signalbygg og uansett hvilken retning man ankommer kulturhuset fra skal bygget være gjenkjennelig og skille seg ut fra sine omgivelser. Fasadene i de nederste etasjene er tenkt som et sammenhengende glassbånd. Dette gjør at bygningens funksjoner blir inviterende og synlige utenfra, understreker at det er ingen bakside til prosjektet samt at man får god kontakt fra innvendige funksjoner ut mot omgivelsene.

Innvendig er husets hjerte den store og lyse vestibylen i midten som binder sammen de forskjellige funksjoner og de ulike etasjene. Hovedtrappen er plassert sentralt i vestibylen og skal være hovedatkomst for alle publikumsfunksjoner, besøkende og ansatte.