L2 Arkitekter Bispekilen 02

Grundingen bru i Bispekilen

Nyhet

Gundingen bru over Bispekilen i Bispevika er del av Havnepomenaden i Oslo indre havneområde. Bispekilen vil bli forbundet på tvers av denne fotgjengerbroen lengst i vest langs Havnepromenaden.

Det er ønskelig å etablere en så lett og luftig bru som mulig. Slankhet i konstruksjonen oppnås best i denne brua ved bruk av stålkasse uten bæring i oppstikkende vanger. Brukassens bueform har minst høyde på midten og vil formmessig åpnes i midten. På denne måten oppnås ønsket frihøyde i seilingsleden og en åpen luftig konstruksjon. Brua får en familielikhet med de andre buede stålkassebruer i Bjørvika.

Rekkverkets slankhet og transparens er presset til det ytterste ved at dette er designet for maksimal utnyttelse av stålets bæreevne. I topp av rekkverket er et flattstål som øvre profil med belysning er festet til. Rekkverkets vertikale spiler ligger an mot dette flattstål i topp og danner en bue sett mot brubanen. Spilene danner dermed en stiv trekant i tverretningen på brua, der hvor de største kreftene skal opptas. Ved at de danner en trekant, kan spilenes dimensjon nedskaleres betydelig. De vertikale spiler er kun 30 x 15 mm stål. Det bølgende motivet i rekkverket er et av bruas kjennetegn, som gjør den særpreget.

L2 Arkitekter Bjørvika Skole 11

Modell av Bjørvika skole

Nyhet

Vi har laget 1:200-modell av Bjørvika skole som del av illustrasjonsmateriale til reguleringsprosessen. Her får vi vist de unike kvalitetene i prosjektet, med sammenhengende skolegård fra bakkeplan til tak. Det er ikke ofte vi får anledning til å bygge en detaljert modell i denne målestokken, men i dette prosjektet gir modellen en bedre forståelse av geometrien og de romlige kvalitetene, enn tegningsmaterialet kan gi.

Modellen er bygget på verkstedet hos oss med laserkuttet MDF, og består av svært mange deler på grunn av byggets geometri. Enkelte elementer i utomhusplanen som den store fisken på taket, er 3D-printet.

Skoleanlegget følger kvartalets form mot omkringliggende gater og danner en omsluttende bygning omkring et sentralt gårdsrom. Forbindelsene opp til uteområdene på taket skal utformes med trapper, amfier og platåer i et lekent landskap. Uteområdene vil inngå som et offentlig tilbud til Havnepromenaden og skal ha et grønt og frodig preg med et rikt tilbud av aktiviteter.

Forprosjektet ble ferdig i 2020. Planen videre er at reguleringsforslaget for skoletomten skal ut på offentlig høring.

Link til prosjektside

L2 Arkitekter Sande 05

Detaljprosjekt Sentrumsskolene i Sande

Nyhet

Rett før jul ble det vedtatt av Holmestrand kommune at den nye skolen i Sande skal bygges!

Vi er nå godt i gang med detaljprosjektering, og planlagt byggestart er til sommeren.

I tillegg jobber vi med brukerprosess og anbudsgrunnlag for løst inventar.

Vi er veldig glade for å kunne jobbe videre med et stort og viktig prosjekt for Sande i tett

samarbeid med WK entreprenør, Gullik Gulliksen landskapsarkitekter og Multiconsult!

L2 Arkitekter Nye farger kontorlokale

L2 i farger

Nyhet

Vi har startet 2021 med nytt lyst gummigulv og farger på trapper og kjerner!

Et lysere, mer åpent og variert interiør gir inspirasjon til nye tanker og optimisme for det nye året.

L2 Arkitekter Akrobat Bro 01

L2 Arkitekter AS og HUS arkitekter AS inngår strategisk samarbeid

Nyhet


L2 Arkitekter AS i Oslo og HUS arkitekter AS i Trondheim vil bygge et slagkraftig arkitektmiljø gjennom et strategisk samarbeid. Vår samlede kompetanse, kultur og gjennomføringskraft vil gjøre oss til en selvstendig, uavhengig og foretrukket samarbeidspartner for byggherrer og entreprenører i ambisiøse prosjekter som svarer på vår tids sentrale utfordringer.

Samfunnet skal i løpet av kort tid gjennomgå store endringer for å bli bærekraftig. Innen 2030 skal vi innfri FNs bærekraftmål og innen 2050 skal Norge være klimanøytralt. Samtidig skal vi stadig skape fysiske omgivelser av høy kvalitet for oss som mennesker. Vi mener at arkitektfaget og arkitektrollen er sentrale i prosessen med å utvikle mange av svarene på disse utfordringene, og at vi må ta en større rolle i prosjektene og prosessene vi deltar i – og ikke minst i samfunnsdebatten. Helhet og prosess er to kjerneområder i vår fagkompetanse som arkitekter, som vi styrker gjennom vårt samarbeid. Denne kompetansen vil vi synliggjøre og tilby våre oppdragsgivere og samfunnet rundt oss. Samarbeidet innebærer at vi vil ha 60 arkitekter fordelt på Oslo og Trondheim, og vi vil med dette kunne ta på oss store og komplekse prosjekter i hele landet.


- Sammen vil vi møte fremtidens utfordringer i et stadig mer spennende og komplekst marked, sier Jon Flatebø, daglig leder i L2 og Øyvind Hegvik, daglig leder i HUS.


L2 Arkitekter AS ble etablert i 1986 og har for tiden 25 medarbeidere. www.l2.no

HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og har for tiden 31 medarbeidere. www.husark.no

L2 Arkitekter  Vasshjulet Åpning 1

Vasshjulet er åpent

Nyhet

Det historiske «Vasshjulet» fra den gamle Østmorksaga ved Losbyelva i Lørenskog er åpnet.

 

L2 Arkitekter vant konkurransen om restaurering og forslag til nytt vernebygg for selve hjulet i 2008. Gjennom flere runder med reviderte forslag og kostnadsreduksjoner står nå vernebygget endelig ferdig.

Åpningen skjedde med «brask og bram» med Vasshjulets husband og innslag av musiker Trond Granlund, Dansegruppa Bølingen, Skogblomsten JUBA Lørenskog mannskor Sigmund Larsen, tidligere arbeider ved Østmorksaga.

 

Finn Evensen, rektor ved Lørenskog Musikk og kulturskole, holdt en historisk monolog og ordfører Ragnhild Bergheim klippet snoren.

 

Vasshjulet er ett av de viktigste kulturminnene i Lørenskog. Fra 1860-tallet og fram til saga ble lagt ned i 1953, var Vasshjulet drivverket for Østmorksaga, en av de største sagene i området og en av de siste vanndrevne oppgangssagene som var i bruk i Norge. Tømmerdriften og sagbrukene har vært så viktige for utviklingen av Lørenskog, at kommunen har valgt Vasshjulet som motiv i Lørenskogs kommunevåpen.

 

Forside Nettside 4

Åpning av Ullerål skole i Hønefoss

Nyhet

Ullerål skole i Hønefoss ble offisielt åpnet mandag 21. september 2020! «Skolen ser helt nydelig ut, og dette er virkelig blitt en levende skole» sa ordføreren Kirsten Orebråten i sin åpningstale.

 

Den nye barneskolen er en videreutvikling av vinnerforslaget «Ullr» i pris- og designkonkurranse fra 2017.

 

Skolen er utformet som en åpen u- form med en stor samlingsarena med amfi i midten. Trinnarealer ligger i de to fløyene mot syd med godt overdekte elevinnganger. Alle fasader har karakteristisk spilekledning av mørk, royalimpregnert furu.

 

Vi er stolte av dette prosjektet, og vi vil takke for det meget gode samarbeidet med Ringerike kommune, entreprenør Betonmast Ringerike, Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter og alle øvrige rådgivere.

 

L2 Arkitekter Odas Bru 1

Odas Bru i Bjørvika

Nyhet

Odas bru åpnet i sommer. L2 Arkitekter takker for et spennende prosjekt og fint samarbeid med Bjørvika Infrastruktur AS. Vi takker også for det fine samarbeidet med bruingeniørene i Norconsult AS, hovedentreprenøren AF Gruppen, lysdesign Halvor Næss Belysningsdesigner AS og glassleverandøren Creo Nordic.


Odas bru blir del av en viktig forbindelseslinje langs Oslo sjøside i Bjørvika. Brua spenner over Akerselvas munning med Operaen i vest og Munch museet i øst. Akerselva er opparbeidet med nye attraktive byrom langs Bjørvikautstikkeren og Paulsenkaia. Brua er en viktig del av øst – vest forbindelsen i Fjordbyen. 


Odas bru er i tillegg til å være en viktig gangakse også kjørbar i forbindelse med drift og leveranser til museet, og er derfor hele 7 meter bred. Brua bæres av stål brubane og stålfagverk i vangene. Dette gir visuell åpenhet sett fra brua og omgivelsene. Fagverksvangene er kledd på innside og utside med knust glass, slik at et innebygget kunstlys spres jevnt på brubanen. Endekassene er vinklet og skrådd for å gi brua en formmessig interessant avslutning på begge sider av elva.


Brua slekter på bruene i Sørenga området, men har likevel sin selvstendige arkitektoniske kvalitet. Kvaliteten i denne sammenheng er brubanens slanke bruplate og lette bruvange som blir opplyst på kveld og natt. Bruas enkelhet i form og materialer understøttes av presise detaljer. Stålet er grålakkert og overflaten på brubanen er i lys betong. Kunstlyset skifter farge over døgnet.

L2 Arkitekter Nyheter Åpning Hvl

Åpning av nybygg K2 for Høgskulen på Vestlandet

Nyhet

I forrige uke ble nybygget K2 for Høgskulen på Vestlandet åpnet av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Nybygget kompletterer campus Kronstad og skaper med det et enda mer samlet student- og læringsmiljø for HVL. Prosjektets hjerte er både det sentrale atriet over seks etasjer og den innvendige hagen som ga prosjektet navnet «Edens hage». Arkitekturen, møbleringen og gode teknologiske løsninger skal inspirere til nye måter å jobbe og undervise på og prosjektet omtales som Vestlandets mest moderne undervisningsbygg.


Bygget oppfyller også svært høye miljøambisjoner: K2 er BREEAM Excellent klassifisert, er et nullutslippsbygg og ved valg av riktige materialer har prosjektets CO2-fotavtrykk blitt redusert med 30% sammenlignet med tilsvarende bygninger.


 Vi er utrolig stolte av dette prosjektet og vi vil takke for det gode samarbeidet med Statsbygg og Høgskulen på Vestlandet, entreprenøren Kruse Smith og de fantastiske utførende på byggeplassen.