Brakerøya bru 3

Ny bru mellom Brakerøya Stasjon og nye Drammen sykehus

Nyhet

Brakerøya stasjon blir helt ny med en 80 meter lang overgangsbru. Denne har heiser og trapper til plattform og nye Drammen Sykehus. L2 Arkitekter har hatt det arkitektfaglige ansvaret som prosjekterende. Brukonstruksjonen er en avansert fagverkskonstruksjon med «overlappende» staver i lakkert rødbrun farge. Brua spenner over hele stasjonen og lander to trekantformede spisse vinkler i hver ende. På denne konstruksjonen er det montert fuget klart glass med punktinnfesting på tak og vegger.

Sande interiør

Nye bilder av Klokkerjordet Skole

Nyhet

Vi har fått nye flotte bilder fra Klokkerjordet Skole i Sande. Se bildene og les mer om prosjektet her. 

1

Rå betong

Nyhet

Det meste av interiøret i Klepp Rådhus fra 1973, tegnet av Tonning & Øglænd, er nå fjernet og det er snart klart for konstruktiv riving og forsterking med stål og karbonfiber. Skjulte skatter kommer frem og det er spennende å se det ekspressive uttrykket fra betongelementene som står alene. 

L2 Arkitekter Hov Ungdomsskole 08

Nye bilder av Hov Ungdomsskole

Nyhet

Hov Ungdomsskole og idrettshall ble ferdigstilt i 2022, og nå har vi fått nye bilder fra det spennende prosjektet. Ta en nærmere titt på skolen som ligger helt nord i Hønefoss her.

L2 Arkitekter Ogna Skole 03

Hå kommunes byggeskikkpris for 2023 er tildelt Ogna skule

Nyhet

Byggeskikkutvalget sier i sin vurdering:

«Ogna skule er eit bygg med høge arkitektoniske kvalitetar, godt tilpassa omgjevnadane. Bygget er lavt og føyer seg fint inn i landskapet og med kringliggande byggverk. Uteområdet gir mange ulike soner, innbyr til varierte aktivitetar og gir også livd for vêr og vind. Gjennomgåande bruk av tre som byggemateriale gir eit positivt innemiljø, og er også viktig ut frå omsyn til berekraft. Ogna skule er eit eksempel til etterfølging, i samsvar med statuttane til byggeskikkprisen, og blir kåra som vinner av Byggeskikkprisen for 2023».

Vi takker for prisen og godt samarbeid med Hå kommune, landskapsarkitekt, tekniske rådgivere og entreprenør!

Vestre 07

Vi har besøkt The Plus

Nyhet

I slutten av april fikk vi muligheten til å besøke den spennende møbelfabrikken til Vestre, "The Plus". Det innovative bygget tegnet av BIG har stort fokus på bærekraft og er plassert midt i furuskogen. Vestre produserer bærekraftige bymøbler, og omvisningen ga oss et innblikk i et inspirerende design og produksjonsmiljø i et industribygg for fremtiden.

HVL Arkitektur N Nettside

HVL - Høgskulen på Vestlandet i Arkitektur N

Nyhet

Vi er glade for at vårt prosjekt HVL – Høgskulen på Vestlandet er publisert i Arkitektur N! Les mer om prosjektet i vårt prosjektgalleri.

L2 Arkitekter Vækerø hjemmeside

Vækerø stasjon på Fornebubanen

Nyhet

L2 Arkitekter jobber for tiden med utforming av Vækerø stasjon på Fornebubanen i Oslo i samarbeid med Gottlieb Paludan Architects.

Stasjonen skal i sin helhet plasseres i fjellet. Utformingen tar utgangspunkt i samspillet mellom naturen og den nye infrastrukturen. Stasjonens to innganger er bundet sammen av en skulpturell himling av gyllent metall som gir det komplekse anlegget visuell sammenheng og identitet.

Illustrasjon viser «inngang B» ved villabebyggelsen på øvre nivå.