L2 Arkitekter Vestby Kulturkvartal

Nytt kulturkvartal i Vestby kommune

Nyhet

L2 Arkitekter er sammen med AF-gruppen tildelt samspillskontrakten for nytt kulturkvartal i Vestby kommune.


Vestby kommune skal oppføre et nytt Kulturkvartal sentralt i Vestby sentrum. Tomten ligger vis-a-vis Rådhuset, med henvendelse ut mot den nye Rådhusparken, og skal være bindeleddet mellom de andre byggene- og bo-områdene i nærområdet.  I et moderne og urbant Vestby, vil Kulturkvartalet være en drivkraft for det nye sentrum. Som Vestbys nye storstue skal kulturkvartalet bidra til å aktivisere Vestby kommune på dagtid, på kveldstid og i helgene.


Bygget skal være et estetisk og arkitektonisk signalbygg som bygger oppunder et fremtidsrettet Vestby, der man setter mennesket i fokus. Bygget skal være et inkluderende samlingspunkt, en møteplass for alle og en levende arena for læring, mestring og opplevelser.


Kontrakten består av utvikling og prosjektering av nytt kulturkvartal, riving av eksisterende bygg samt oppføring av nytt kulturhus. Kulturhuset har et antatt bruttoareal på rundt 8.000 m2 fordelt på kultur- og kontorarealer og forventet ferdigstillelse er årsskiftet 2021/2022.

Farrisbrua - Vinner av Årets Anlegg 2018!

Nyhet

På Byggegallaen den 3. april ble det offentliggjort at E18 Bommestad - Sky med Farrisbrua ble kåret til årets anlegg 2018. L2 har vært arkitekt for veiprosjekt og bru som underkonsulent for Rambøll.


«Farrisbrua er den eneste i sitt slag - ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Brukonstruksjonen med sin monolittiske utførelse av tårn og brukasse, den spesielle geometrien på tårnene 70 meter over fundamentnivå, har sammen med boring av peler med diameter på to meter på over 80 meters dyp vært det teknisk mest krevende.» sier Roger Whiston i JV Farris Bru til Byggeindustrien.


Bygg.no          Prosjektside


L2 Arkitekter Ankerhagen 02

Ankerhagen - Premiert med innkjøp.

Nyhet

Onsdag 4.april ble vinneren av den åpne plan og designkonkurransen om Ankerhagen offentliggjort. Et spennende prosjekt på Hamar om byfortetting med vekt på felleskapsløsninger, miljø og fleksibilitet. Vi er fornøyde med å bli premiert med innkjøp.


Gratulerer til de andre vinnerne og Urban Power med 1.premie!


Kunngjøring              Plansjer 

L2 Arkitekter Sande 06

L2 vinner konkurranse om Sande barne- og ungdomsskole!

Nyhet

L2 har vunnet konkurransen om de nye sentrumsskolene i Sande. Anlegget består av ny barneskole og ungdomsskole med stor idrettshall. Prosjektforslaget "Trekløver" ble utarbeidet i samarbeid med WK Entreprenør og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter. Samlet sett mente Juryen at konseptet var best på kriteriene funksjonalitet, arkitektonisk helhet og pris. 


Vi gleder oss til videre samarbeid med WK Entreprenør og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter!

L2 Arkitekter Haraldrud Gjenbruksstasjon 03

Nye Haraldrud gjenbruksstasjon

Nyhet

Nye Haraldrud gjenbruksstasjon i Oslo vil erstatte det historiske anlegget som åpnet i 1967. På grunn av logistikk- og kapasitetsproblemer har det blitt vedtatt å flytte og utvide gjenbruksstasjonen. Arealet skal utvides fra dagens 11 dekar til ca. 20 dekar og er planlagt ferdig i 2023 og vil da kunne ta imot opptil 550 000 besøkende årlig. 


Vi har i den forbindelse fått i oppdrag av Renovasjonsetaten om å prosjektere ny gjenbruksstasjon og har akkurat levert forprosjekt i samarbeid med Rambøll Norge. 

L2 Arkitekter Bjørvika Skole

Ny skole i Bjørvika

Nyhet

Vi er stolte og glade for å ha fått jobben med å utarbeide forprosjekt til Bjørvika skole for Undervisningsbygg, et viktig og ambisiøst offentlig bygg i den nye bydelen. I tillegg til barne- og ungdomsskole for ca. 840 elever skal det bygges flerbrukshall, dansesal og arealer til sjøskolen i Oslo, til sammen ca. 11 500 m2. 


Skolen ligger sentralt ved Sørenga, tett på vannet og de fremtidige rekreasjonsområdene Loallmenningen og Kongsbakken. Oppdragsgivers ambisjoner er å skape en unik skole med tydelig karakter og kvaliteter, en aktiv og utadvendt skole som vil bli en viktig del av byrommet. Tomtas begrensede størrelse gjør at så og si hele taket benyttes som uteområde i tillegg til uteareal på terreng. Taket blir tilgjengelig for publikum også utenfor skoletid og prosjektet blir på det område et pionerprosjekt i Oslo.

L2 Arkitekter Skoyenasen Skole 02

Utvidelse av Skøyenåsen skole

Nyhet

Vi er glad for å ha fått et nytt oppdrag fra Undervisningsbygg for å utvide eksisterende Skøyenåsen skole fra en U5 til U9 skole. Eksisterende Skøyenåsen skole er en av flere såkalt kompaktskoler fra 1960-tallet, tegnet av Cappelen og Rodal, og er en av to skoler som er vernet i verneklasse 2, bevaring. Skolen består av et eksisterende skolebygg på ca. 7 470 m2 og vil få et nybygg på ca. 2 100 m2.

 

Tomten ligger på Oppsal, Oslo-øst, og med kort gangavstand from Oppsal senter. Skoletomten grenser til t-banelinjen i øst, friområder i sør og vest og bolig områder i nord. Like vest for skolen ligger det vernede Østensjøvannet som er et viktig rekreasjonsområde for nærmiljøet samt et vernet biomangfoldig naturområdet.

 

Vi se frem til å jobbe sammen med Undervisningsbygg og Skøyenåsen skole på dette spennende prosjektet.

L2 Arkitekter Fornebubanen 04

Dobbel seier på Fornebubanen!

Nyhet

Vi er stolte av å ha vunnet plan- og designkonkurransene om utforming av Skøyen T-banestasjon og Vækerø T-banestasjon på den nye Fornebubanen i samarbeid med Gottlieb Paludan Architects! Det var tre deltagende team på hver av de seks stasjonene, der vårt team ble valgt ut til å delta på disse to stasjonene. 


Vi gleder oss til å jobbe videre med Gottlieb Paludan Architects og oppdragsgiveren Fornebubanen med å utvikle disse to viktige knutepunktene i byen! Les gjerne om alle forslagene på Aftenposten.no