L2 Arkitekter Samarbeid

Et slagkraftig arkitektmiljø gjennom et strategisk samarbeid

Nyhet

L2 Arkitekter AS i Oslo, HUS arkitekter AS i Trondheim og Arkitektgruppen CUBUS i Bergen vil bygge et slagkraftig arkitektmiljø gjennom et strategisk samarbeid. Med vår samlede kompetanse, kultur og gjennomføringskraft ønsker vi å bli en selvstendig og foretrukket samarbeidspartner for byggherrer og entreprenører i ambisiøse prosjekter som svarer på vår tids sentrale utfordringer.

Samfunnet skal i løpet av kort tid gjennomgå store endringer for å bli bærekraftig. Innen 2030 skal vi innfri FNs bærekraftsmål og innen 2050 skal Norge være klimanøytralt. Samtidig skal vi skape fysiske omgivelser av høy kvalitet for oss som mennesker. Vi mener at arkitektfaget og arkitektrollen er sentrale i prosessen med å utvikle mange av svarene på disse utfordringene, og at vi må ta en større rolle i prosjektene og prosessene vi deltar i – og ikke minst i samfunnsdebatten.

I en tid der trenden er at arkitektkontor blir kjøpt opp av de store rådgivningsselskapene ønsker vi å tilby markedet en solid og uavhengig leverandør av arkitekttjenester, fra regulering til ferdig bygg. Arkitektur og helhetlig tilnærming er det premissgivende.

Helhet og prosess er to kjerneområder i vår fagkompetanse, som vi styrker gjennom vårt samarbeid. Arkitekten har innsikt i hele prosessen, fra behovsvurderinger, gjennom byggeprosess og bruksfase til transformasjon, gjenbruk eller riving. Både L2, HUS og CUBUS har gjennom mange år opparbeidet seg god erfaring med og sterke referanser fra alle faser i denne prosessen.

Vår kompetanse i å frembringe «fremtidsbilder» og vårt blikk for helheten i prosjektene gir oss en ledende rolle i utviklingen av et prosjekt.

Vi kan finne mulighetsrom, utforske alternative løsninger og formidle disse – til beste for de ulike behovene og målene i prosjektet.

Denne kompetansen vil vi synliggjøre og tilby våre oppdragsgivere og samfunnet rundt oss.

Samarbeidet innebærer at vi vil ha 90 arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere, fordelt på Oslo, Trondheim og Bergen, med bred kompetanse innenfor de fleste typer byggeprosjekter. Partene i vår strategiske samarbeid kjennetegnes ved flate, åpne strukturer og korte beslutningsveier, og vi vil med dette kunne ta på oss store og komplekse prosjekter i hele landet – og følge dem fra første idéskisse og regulering, til oppfølging på byggeplass og overlevering til sluttbruker.

Sammen vil vi møte fremtidens utfordringer i et stadig mer spennende og komplekst marked.

Perspektiv sett mot Forplassen

Nå blir det nytt kulturhus, kommunehus og kirke på Klepp

Nyhet

Ny kultursal, nye lokaler til kulturskolen, nytt bibliotek, og ny kirke. Frivilligsentralen flytter til sentrum og helt nye lokaler for ungdomskultursenteret Axis. Det nye kulturhuset i Klepp skal stå ferdig til bruk i oktober 2026 og med det vil kommunen få en ny storstue, med nærmere 6000 kvadratmeter til kulturlivet.

 

Entreprenør er nå valgt, og vi gleder oss til å komme igang med detaljprosjektet sammen med KOHT Arkitekter!

 

Les hele pressmeldingen fra kommunen her.

Gartnerløkka fotomontasje credits 01

Utforming av E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen

Nyhet

Vi kan med glede melde om at vi i samarbeid med Rambøll og Henning Larsen er utnevnt som vinner av utforming av ny E18/E39 mellom Gartnerløkka og Kolsdalen i Kristiansand.

Vi gleder oss til å jobbe videre med dette viktige samferdselsprosjektet!

Pressemelding fra til Statens Vegvesen

Mg 5745

Vi vant FAFA 2023!

Nyhet

Hurra! Sammen med Askim/Lantto vant vi årets FAFA «Fotball arrangement for arkitekter»! En spennende finale mot Lund Hagem + Atelier Oslo endte til slutt med 2-3 til vår fordel! Dette er første gang vi i L2 deltar på FAFA, og ambisjonsnivået lå i utgangspuntket på å ikke tape! Nå er listen hevet, og vi gleder oss allerede til å forsvare tittelen til neste år ;) 

L2 Arkitekter Klokkerjordet skole åpning 5

Åpning av Klokkerjordet skole!

Nyhet

Klokkerjordet skole ferdigstilles i disse dager, og skolen hadde sin offisielle åpning 29. august! Vi er utrolig glade for den gode mottakelsen og for at elevene setter pris på utformingen av sin nye skole! Det er 780 elever og rundt 110 lærere som nå flytter inn i nye lokaler. Sande juniorkorps, elever fra 2. til 4. klasse og kulturskoleelever underholdt med sang og musikk, og skapte god stemning under åpningen! Vi takker for veldig godt samarbeid med WK entreprenør, kommunen, brukere, landskapsarkitekt og tekniske rådgivere!

L2 Arkitekter Vestby Natt

Åpning av Vestby Kulturkvartal!

Nyhet

Fredag 1. september åpnet Vestby Kulturkvartal med et pang! Kvelden begynte med musikk, underholdning fra kulturskoleelever, taler og snorklipping i deilig kveldsol. Feiringen fortsatte inne i husets bibliotek, vestibyle og i storsalen TAMBAR med et staselig åpningsshow.

Vi er utrolig glade for de gode tilbakemeldingene fra kommunen og brukerne av det nye kulturhuset! Vi takker for veldig godt samarbeid med AF Gruppen entreprenør, kommunen, brukere og alle de andre rådgiverene!

Vestbys nye kulturhus tilbyr kulturaktiviteter for alle og skal være et samlingspunkt for hele Vestby kommune. Huset inneholder bibliotek, kultursaler, kulturskole, administrasjon for kulturkvartalet, kontorarealer og kafé, og skal bidra til å aktivisere Vestby sentrum på dagtid, kveldstid og i helgene.

Modellfoto collage bilde

Detaljerbilde av vår Bjørvika modell!

Nyhet

Denne modellen ble laget av våre engasjerte ansatte i vårt modellverksted! Modellen er i målestokk 1:200 og ble laget som del av illustrasjonsmateriale til reguleringsprosessen. Her får vi vist de unike kvalitetene i prosjektet, med sammenhengende skolegård fra bakkeplan til tak. Det er ikke ofte vi får anledning til å bygge en detaljert modell i denne målestokken, men i dette prosjektet gir modellen en bedre forståelse av geometrien og de romlige kvalitetene, enn tegningsmaterialet kan gi. Modellen er bygget med laserkuttet MDF, og består av svært mange deler på grunn av byggets geometri. Enkelte elementer i utomhusplanen som den store fisken på taket, er 3D-printet.

Vi jobber for fullt med prosessen på Bjørvika og spennende ting skjer som vi gleder oss til å dele med dere!   

Sjekk ut elevenes første møte med Hov Ungdomskole!

Nyhet

Bli med elever og lærere på en første rundtur i bygget for å se deres reaksjoner på deres nye lærings- og arbeidsplass. Mye tyder på at dette blir en skole som vil inspirere både ungdom og voksne til læring og kreativitet. Sjekk ut filmen og se om du er enig! Stor takk til Splitkon som har laget denne videoen! 

L2 Arkitekter Ogna Skole 03

Hå kommunes byggeskikkpris for 2023 er tildelt Ogna skule!

Nyhet

Byggeskikkutvalget sier i sin vurdering:

«Ogna skule er eit bygg med høge arkitektoniske kvalitetar, godt tilpassa omgjevnadane. Bygget er lavt og føyer seg fint inn i landskapet og med kringliggande byggverk.

Uteområdet gir mange ulike soner, innbyr til varierte aktivitetar og gir også livd for vêr og vind.

Gjennomgåande bruk av tre som byggemateriale gir eit positivt innemiljø, og er også viktig ut frå omsyn til berekraft.

Ogna skule er eit eksempel til etterfølging, i samsvar med statuttane til byggeskikkprisen, og blir kåra som vinner av Byggeskikkprisen for 2023».

Vi takker for prisen og godt samarbeid med Hå kommune, landskapsarkitekt, tekniske rådgivere og entreprenør!

A7 R9474 HDR Pano HUNDVEN CLEMENTS PHOTOGRAPHY

HVL har vunnet internasjonal pris for Universell Utforming!

Nyhet

Prisen er for hele campus Kronstad som består av to deler;

K1 tegnet av HLM arkitekter åpnet i 2014 og K2 bygget tegnet av L2 arkitekter åpnet i 2020.

Statsbygg var oppdragsgiver og Metropolis var interiørarkitekter for begge prosjekter.

Et stort åpent atrium fylt med naturlig lys var et viktig grep i forbindelse med universelle utforming av K2 bygget. Det er lett å orientere seg i rommet som gjør at det er korte bevegelseslinjer og naturlige lederlinjer. Perforert buet trekledning i alle brystninger sørger for en behagelig atmosfære med god akustikk i rommet for alle brukere.

20230421 110206

Vi har vært på åpningen av Hov Ungdomskole!

Nyhet

Nye Hov skole ferdigstilles i disse dager og forrige uke var vi på åpningen av skolen sammen med elever og lærere! I hjerte av skolen finner vi dette fantastiske samlingsrommet som enkelt kan gjøres om til scene! Her hadde elevene selv satt opp åpningskonsert!  Vi er overlykkelige over den gode mottakelsen og er så glade for at elevene finner seg til rette og setter pris på de rammene vi har designet. Et prosjekt vi er utrolig stolte av!

HVL Arkitektur N Nettside

HVL - Høgskulen på Vestlandet i Arkitektur N!

Nyhet

Vi er glade for at vårt prosjekt HVL – Høgskulen på Vestlandet er publisert i Arkitektur N! 

Les mer om prosjektet i vårt prosjektgalleri!

L2 Arkitekter Vækerø hjemmeside

Vækerø stasjon på Fornebubanen

Nyhet

L2 Arkitekter jobber for tiden med utforming av Vækerø stasjon på Fornebubanen i Oslo i samarbeid med Gottlieb Paludan Architects.

Stasjonen skal i sin helhet plasseres i fjellet. Utformingen tar utgangspunkt i samspillet mellom naturen og den nye infrastrukturen. Stasjonens to innganger er bundet sammen av en skulpturell himling av gyllent metall som gir det komplekse anlegget visuell sammenheng og identitet.

Illustrasjon viser «inngang B» ved villabebyggelsen på øvre nivå.

L2 Arkitekter Økern skole nyhet 02 smal

Økern skole, barnehage og flerbrukshall

Nyhet

Vi jobber med forprosjekt for ny ungdomsskole, barnehage og flerbrukshall på Økern med Oslobygg som oppdragsgiver. Prosjektet er nå inne i en intensiv kreativ fase med blant annet utprøving av ulike konsepter i fysisk modell. Ambisjonen er at skolen skal være en integrert del av den nye parken på Økern og at det skal bli en attraktiv møteplass for bydelen. Vi samarbeider tett med Oslobygg, Grindaker landskapsarkitekter og Norconsult.