L2 Arkitekter Glommasvingenskole vestibyle2

Nye bilder av Glommasvingen skole!

Nyhet

Denne flotte skolen ble ferdigstilt i 2019 og var kontorets første skole i massivtrekonstruksjon! 

På bildet ser du skolens hjerte; et multifunksjonelt samlingsrom over to plan med stort amfi. Anlegget består av en 1-10 skole for ca. 900 elever i tillegg til en stor flerbrukshall med eget klatretårn i direkte tilknytning til eksisterende idrettshall.

Sjekk ut de nye bildene i prosjekgalleriet vårt. 

L2 Arkitekter Farrisbru detalje

Detaljebilder fra Farris bru!

Nyhet

Med et hovedspenn på 120 meter og et V-tårn på 70 meter, markerer Farris bru overgangen mellom det åpne Vestfoldlandskapet på østsiden og det kuperte Telemakrslandskapet på vestsiden av Farrisvannet. Farris brua er den eneste skråstagbrua i Norge med buet veibane. Det er lagt vekt på at brua og særlig tårnet skal være en milepel for de kjørende og et landemerke for Larvik som tilfører stedet noe helt nytt uten å virke dominerende i forhold til Farrisvannet som landskapsrom. 

De nye bildene finner du i prosjektgalleriet vårt! 

L2 arkitekter studietur barcelona kontoret 2022

Vi har vært på studietur!

Nyhet

L2 har vært på studietur til Barcelona! 

Vi har hatt en fantastisk tur og har latt oss beigeistre av både gamle og nye prosjekter. Vi er nå tilbake på kontoret med påfyll av både D-vitaminer og masse inspirasjon! 

L2 Arkitekter Klepp kommunehus og kirke kirkesalen nyhet

Klepp kommunehus og kirke er vedtatt!

Nyhet

Kommunestyret i Klepp vedtok i møte 20. juni å gå videre med prosjektering og bygging av «KLEPPR»!

Vedtaket omfatter «full pakke» med ny kirke og kultursal samt ombygging av kommunehuset fra 70-tallet.

Kostnadsramme er hevet i forhold til ny kalkyle utarbeidet av Bygganalyse.

Vi gleder oss til å komme i gang med brukerprosess og forprosjekt i samarbeid med kommunen, KOHT arkitekter, landskapsarkitekt og tekniske rådgivere!

L2 Arkitekter Vasshjulet kveld HUNDVEN CLEMENTS PHOTOGRAPHY

Nye bilder av Vasshjulet!

Nyhet

Vasshjulet er ett av de viktigste kulturminnene i Lørenskog. Fra 1860-tallet og fram til saga ble lagt ned i 1953, var Vasshjulet drivverket for Østmorksaga, en av de største sagene i området og en av de siste vanndrevne oppgangssagene som var i bruk i Norge. Tømmerdriften og sagbrukene har vært så viktige for utviklingen av Lørenskog, at kommunen har valgt Vasshjulet som motiv i Lørenskogs kommunevåpen.Totalt består prosjeket av vernebygg over vasshjulet, trapper, galleri, nyrestaurert steinmur, belysning, sitteplasser og ny gangbro over Losbyelva. 

Sjekk ut de nye bildene i prosjektgalleriet vårt !

L2 Arkitekter Vækerø hjemmeside

Vækerø stasjon på Fornebubanen

Nyhet

L2 Arkitekter jobber for tiden med utforming av Vækerø stasjon på Fornebubanen i Oslo i samarbeid med Gottlieb Paludan Architects.

Stasjonen skal i sin helhet plasseres i fjellet. Utformingen tar utgangspunkt i samspillet mellom naturen og den nye infrastrukturen. Stasjonens to innganger er bundet sammen av en skulpturell himling av gyllent metall som gir det komplekse anlegget visuell sammenheng og identitet.

Illustrasjon viser «inngang B» ved villabebyggelsen på øvre nivå.

L2 Arkitekter Økern skole nyhet 02 smal

Økern skole, barnehage og flerbrukshall

Nyhet

Vi jobber med forprosjekt for ny ungdomsskole, barnehage og flerbrukshall på Økern med Oslobygg som oppdragsgiver. Prosjektet er nå inne i en intensiv kreativ fase med blant annet utprøving av ulike konsepter i fysisk modell. Ambisjonen er at skolen skal være en integrert del av den nye parken på Økern og at det skal bli en attraktiv møteplass for bydelen. Vi samarbeider tett med Oslobygg, Grindaker landskapsarkitekter og Norconsult.