L2 Arkitekter har vunnet pris- og designkonkurranse for nye Hov Ungdomsskole og idrettshall. Prosjektet er utviklet sammen med Betonmast Ringerike AS og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter.

Skolen ligger helt nord i Hønefoss, inne i skogen på en kolle med flott utsikt over byen. Skolebygget er organisert som fire paviljonger mot syd og sydvest, samlet rundt skolens sentrale fellesrom og med flerbrukshallen som anleggets rygg inn mot terrenget i nordøst. Underdelingen er i flere volumer som legges ut i vifteform og som tillater uterommene å komme inn mellom byggene. Anlegget er nedskalert og tilpasset omkringliggende landskap og terreng. Ballbane på det øvre platået legges i tilsvarende vifteform langs en felles promenade.

Byggherre Ringerike Kommune har satt høye miljøambisjoner for porsjektet; den nye skolen prosjekteres med en konstruksjon i norsk-produsert limtre og massivtre. Prosjektet skal også oppnå en reduksjon i klimagassutslipp fra materialer på minimum 50% i forhold til referansebygg, samt sertifiseres med BREEAM «Very Good». 

L2 Arkitekter Hov Ungdomsskole 03