Bygget er plassert mot vest og nord på tomten som en åpen U-form. U- formen både skjermer skolens uteområde mot vind, støy og bidrar til å definere ytterkant av kvartalet og gir en kompakt organisering av anlegget som samtidig ivaretar meget gode dagslysforhold. Bygget trapper seg ned østover mot skolegård og bydelspark slik at uterommene blir mest mulig solrike.

Tomtens nivåforskjell utnyttes til å lage to bakkeplan mot skolegården forbundet med et stort landskapsamfi. Spesialavdeling ligger på nedre bakkeplan mens barnetrinnet er plassert på øvre bakkeplan med atkomst fra «landskapsterrassen». Mellomtrinn ligger på plan 3 og ungdomstrinn er plassert på plan 4. Skolen har derved en horisontal organisering der barna flytter oppover i skolebygget «trinn for trinn» ettersom de blir eldre. Det sentrale allrommet over tre plan danner en tydelig visuell splitt i anlegget som ivaretar siktlinjer fra Brobekkveien gjennom bygget mot Groruddalen. Alle avdelinger ligger som fløyer ut fra allrommet noe som gjør det til skolens naturlige møtested. Resepsjon, kafè, bibliotek og musikkavdeling ligger i direkte tilknytning til allrom. Et stort amfi forbinder plan 1 og 2.  

Fasadene er kledd med fibersementplater med seks ulike farger; tre nyanser av grønt er fasadens basisfarge mens mindre innslag av gul, oransje og blått skaper variasjon og rytme når man beveger seg rundt bygningen. De samme fargene er trukket inn i allrommet. De fargerike fasadene gjør at skolebygget visuelt skiller seg tydelig ut som områdets skole og lokale kulturhus. Skolen er dimensjonert for totalt 800 elever.

L2 Arkitekter Vollebekk Skole 11