Skolen ligger i kanten av et bølgende, frodig kulturlandskap med fantastisk utsikt mot Eikefjorden. Flerbrukshallen er plassert mot nord inntil en bratt fjellskrent mens selve skolebygget ligger mer åpent mot syd med gode dagslysforhold. Plasseringen gir attraktive og varierte utearealer rundt hele bygget.  Hovedinngang for besøkende ligger mellom hallen og skolen mot vest godt synlig fra parkeringsplass ved hovedvei. Elevinnganger ligger mot syd markert med to utvendige trappetårn.

Skole og flerbrukshall er bundet sammen av et felles allrom med amfi, hovedtrapp og heis. Spesialrom, administrasjon og barnetrinn ligger på bakkeplan mens mellom- og ungdomstrinn samt arbeidsplasser for lærere og bibliotek er plassert på plan 2. Konstruksjon, fasader og en stor del av innerveggene er levert som prefabrikerte elementer i tre fra Jatak AS. Byggesystemet har medført meget kort byggetid og minimal nedfukting samt at bygget har et lite CO2-avtrykk. Bygget er kledd med lyse fibersementplater som brytes opp av mindre felter med gyldent trepanel. 

L2 Arkitekter Eikefjord Skole 02