Skolebygget er plassert sentralt langs tomtens terrengfall slik at det er 2 etasjer mot øst og 3 etasjer mot est. Utomhusplanen har et øvre nivå med hovedinngang, elevinnganger, uteamfi og lekeplasser samt et nedre nivå med inngang til flerbrukshall og verkstedsavdeling og utendørs idrettsanlegg.  Med dette grepet får skolen ingen baksider og de ulike undervisningsarealene for god kontakt med uteområdene.

Bygget er kompakt organisert i to hovedvolumer. Mot nord ligger alle hjemmeområder og et stort auditorium over to plan, med spesialrom og tekniske rom i underetasje. Mot syd er fellesfunksjoner, øvrige spesialrom, administrasjon, personalrom og flerbrukshall plassert. De to volumene knyttes sammen av en luftig vestibyle over 3 plan. Anlegget er organisert med henblikk på at et nytt byggetrinn ved utvidelse til en 4-parallell skole kan innpasses mot syd. kolen er underdelt i mindre volumer for å tilpasse seg tilliggende småhusbebyggelse.  Fasader er kledd med malmfuru behandlet med jernvitriol med mindre felter med fibersementplater i ulike fargenyanser. 

L2 Arkitekter Solberg Skole 02