Økern skole med barnehage er utformet med en unik arkitektur, som en organisk integrert del av Hovinparken. Skoleanlegget skal være en viktig del av det nye byrommet og skape en arena som inspirerer til læring og inkludering.

Økern prosjektet er en U8 skole med avdeling for 3 mottaksgrupper, stor flerbrukshall med aktivitetssal tilpasset dans, og en 8 avdelingsbarnehage. Kulturskolen har både egne rom og vil bruke store deler av skolens funksjoner. Sambruk mellom skole, idrett, kultur og lokal bruk danner et anlegg med brukstid langt utover vanlig skoletid. Økern skole skal være et levende bygg som utenfor vanlig skoledrift er i aktiv bruk på kveldstid og i helgene. For Økern prosjektet er det en forutsetning at skole, med flerbrukshall skal være et åpent, aktivt og inkluderende anlegg i parken. «Bygg som landskap». Anlegget er delt opp i tre bygg som står i- og oppå et bygget «landskap» som skal oppleves som en del av den nye Hovinparken. De mest utadvendte funksjonene, som bibliotek, allrom, mat og helse, og musikkrommet er plassert i denne «basen» i første etasje med god synlighet og tilgjengelighet. 

Illustrasjoner AXO