Nybygget er plassert sentralt på tomten mot sydvest som et fondmotiv i Skolevegen. Dette gir attraktive og varierte uterom rundt hele bygget med tanke på sol, storslagen utsikt mot Måløysundet og ikke minst en periodevis meget sterk vind fra sydvest. 

For å utnytte svært skrånende terreng er utearealer delt i en øvre skolegård på kote + 55,8 og en nedre skolegård på kote + 52. Atkomst for elever er fra Skolevegen og Gate 4 gjennom den nye «skoleparken». Atkomst for besøkende er øvre skolegård tilknyttet innkjøring til kiss&ride fra Gate 5 mot nordøst.

Bygget har en enkel, rektangulær hovedform i 3 etasjer som ivaretar gode dagslysforhold, kompakt organisering, fleksibilitet og elastisitet. Spesialrom, samlingssal, administrasjon og drift ligger på bakkeplan med direkte kontakt til uterom på øvre og nedre nivå. De 3 trinnarealene ligger over fellesarealene uten direkte innsyn og forstyrrelser fra skolegårdene og omkringliggende veier. Samlingssal med amfi og kantine ligger sentralt i bygget med flott utsikt. Fasadene har et tydelig visuelt skille mellom fellesrom på bakkeplanene og trinnarealer «som svever over» som et eget volum. Det øvre volumet er utkraget mot sydøst for å understreke dette skillet. Skolebygget er derved lett «lesbart» fra sentrum og Måløysundet. Hovedmaterialer er liggende paneler i sølvgrå sjøvannsbestandig aluminium i øvre del, glass med tettfelt med sorte fibersementplater på bakkeplanene og en sokkel i betong. 

L2 Arkitekter Vågsøy Skole 02