MOTTO: SAMSPILL

Bygningene er organisert med de mest åpne fellesfunksjonene som vestibyler, kantine og bibliotek på bakkeplan, med store glassfelt orientert mot solrike gågater og plasser mot syd og vest. Skoletorget er sentrum for utadrettet virksomhet med uteservering fra kantine, uteplasser for bibliotek og utleiebutikk. Fra biblioteket er det også koblet en cafe mot Rådhusplassen med attraktive uteplasser for lesing, rekreasjon og kaffe.

Skoleanlegget er organisert i tre bygningsvolumer der bibliotek og kulturskole ligger i bygg A, og Ski VGS ligger i bygg B og C. Vestibyler, hovedinnganger og viktige fellesfunksjoner i de tre byggene knyttes sammen av det nye «Skoletorget». Skoletorget har et gjennomgående «bygulv» av lys granitt på bakkeplan både inne og ute som er trukket helt fram til Rådhusplassen i syd. Kultursaler, flerbrukshall, amfier og broer mellom byggene definerer Skoletorget romlig sammen med det karakteristiske rådhuset. Skoletorgets uterom fortsetter inn i byggenes innvendige rom, som åpnes vertikalt gjennom alle etasjer. Dette gir visuell kontakt på tvers av torget, mellom byggene og vertikalt inne i byggene.

Den røde teglen er videreført som hovedmateriale i nybyggets fasader ved bruk av skjermtegl i røde og rødoransje farger med sjatteringer. En nedskalering av bygningsvolumene er gjort for å tilpasse seg Ski sin skala. Prosjektets nedbrytning i mindre volumer medvirker også til at rådhuset fremdeles vil fremstå som det dominerende bygg i Ski sentrum.


L2 Arkitekter Ski VGS 02