Den nye ungdomsskolen er innpasset i Hokksunds stripestruktur i øst-vest-retning. Forplass og hovedinngang orientert mot Rådhusgata. Bygget er organisert som to avlange skip plassert nordøst på tomten. Bygget er underdelt i volumer tilpasset byens skala, og fasader i kobber og glass har et lett og dynamisk uttrykk.

Alle undervisningsrom ligger mot syd mens de mer lukkete salene er plassert mot nord. Skolen består av felles garderobe ved hovedinngang, bibliotek, kultursal, kantine, spesialrom og drift på gateplan. Administrasjon, personalrom, arbeidsplasser for lærer og trinnarealer ligger i 2. etasje. Flerbrukshall med garderober er plassert i underetasje for å visuelt dempe det store volumet i forhold til omgivende bebyggelse. Hallen har en tribune på gatenivå i tilknytning til vestibyle. Alle hovedfunksjoner bindes sammen av en romslig vestibyle over tre plan. 

Utforming av kultursal, bibliotek og vestibyle med kafé gjør at skolen også fungerer som et lokalt kulturhus. Utearealet mot syd består av ulike soner for ballspill, lek, klatring, balanse, hvile, bespisning og undervisning. Taket er tilgjengelig fra vestibylen og tilrettelagt for undervisning og aktivitet som et supplement til det noe begrensete utearealet skolen disponerer. 

L2 Arkitekter Hokksund Ungdomsskole 01