Ny ungdomsskole i bydel Sagene

På bakgrunn i kommunens mål og ambisjoner, og med utgangspunkt i tomtas unike kvaliteter, har målsettingen for teamet vært å utvikle et konsept som gjør skolen og uteområdet til en aktiv og tilgjengelig ny møteplass ved elva; «Elveplassen».

Skolebygget er kompakt organisert på 3 plan; fellesfunksjoner er plassert på plan 1 og 2 mens trinnarealer ligger samlet på plan 3. Alle fellesfunksjoner blir derved liggende på øvre- og nedre bakkeplan, mens trinnarealene får spesielt god kontakt med stor felles takhage.

Byggets plassering langs gatene og tomtens orientering mot syd gir solrike, lune og meget varierte uterom rundt bygget særlig mot øst, syd og vest samt på stor del av tak. Nivåforskjell mellom gater og park utnyttes til å lage sentralt amfi inne i allrom samt til to store utendørs amfier som «omslutter» bygget på begge sider. På denne måten blir skolens felles innvendige samlingsrom videreført ut i landskapet mot Akerselva, med utganger til skoletorget og parken. Bygg og landskap knyttes på denne måten tydelig sammen.

L2 Arkitekter T16 02