Bygget ligger i et stort parkområde, den tidligere Gimlemoen militærleir. De 6 fakultetsbygg er samlet rundt en grønn campus. I enden av Campus ligger en glassoverdekket sentralhall med hovedbygget med fellesfunksjoner, et administrasjonstårn og en auditorieblokk. Thomas Jeffersons University of West Virginia var en viktig inspirasjonskilde for hovedgrepet. 

Universitetet i Agder på Gimlemoen i Kristiansand har samlet avdelinger som tidligere var i flere byer. Det nye skolebygget på 42 000 m2 rommer ca. 4 000 elever og rundt 500 ansatte. Bygget er realisert på grunnlag av 1.premie i en åpen europeisk arkitektkonkurranse i 1995 utlyst av Statsbygg.

Hovedadkomsten er mellom tårnet og auditorieblokken. Fra sentralhallen er det gangbroer til avdelingsbyggene. Broene, fellesrommet og uterommet bidrar til et kontaktskapende positivt miljø for studentene. All biltrafikk er lagt rundt og utenfor den sentrale campus. Anlegget utføres i tegl med unntak av hovedbygget som framhever seg med aluminiumsfasader.

L2 Arkitekter Universitetet i Agder 7