Det nye skolesenteret skal være et læremiddel som fremmer nysgjerrighet, forskertrang og elevaktivitet, et lærende fellesskap hvor alle skal med. Et anlegg som kommuniserer med omverdenen, er inkluderende, bidrar til mangfold og et sosialt miljø.

Skolesenteret er anlagt som tre bygg med et sammenbindende fellesområde i øst «Trespann» mot den nye forplassen langs Sentrumsveien, alt tett integrert med Tangvall sentrum.

Den videregående skolen legges langs Rådhusveien i sør, idrettsfunksjonene legges langs Høgskoleveien i nordøst og med ungdomsskolen som et eget bygg mellom VGS-bygget og idrettsbygget. Alt bundet sammen av et fellesbygg «ryggrad» som et område for skolene spesielt, men også for idretten og Tangvalls befolkning generelt. Med dette hovedgrepet bevares eksisterende 11-er bane og tomtens utearealer og nærmiljøpark mot vest og nordvest, slik at det område kan benyttes fullt ut for ungdomsskolen, idretten og befolkningen.

L2 Arkitekter Tangvall 04