Nye Volda ungdomsskole er kompakt organisert i 3 plan og plassert i tomtens nordre hjørne. Plasseringen fristiller solrike, lune og attraktive utearealer særlig mot sydøst og sydvest. Bygget er utformet som et kvartal rundt ny en ny aula som åpner seg tydelig mot forplass og inviterer alle inn i en stor og tydelig FAVN.

Fallende terreng mot sydvest bearbeides slik at skolebygget får to bakkeplan. Et stort trappeamfi knytter de to bakkeplanene sammen både ute og inne. Terrassering av terreng gir også en naturlig inndeling av utomhusplanen med en tydelig definert atkomst- og oppholdssone på øvre nivå, og et aktivt vrimle- og aktivitetsareal på midtre nivå. Utearealet har også et nedre nivå som omfatter «naturdelen» av skolens uterom hvor eksisterende grønne kvaliteter styrkes og videreutvikles.

Læringsarealer og bibliotek ligger i øverste plan («fordypningsplan»). Hovedinngang, garderober, kantine, administrasjon samt lærerarbeidsplasser er plassert på mellomplanet («sosialt plan»). Spesialrom og scene ligger på nedre plan («praktisk plan»). Alle hovedfunksjoner, trapper og heis er plassert rundt skolens nye aula. Aula åpner seg tydelig mot forplass og hovedatkomst fra sydøst. Med denne enkle hovedformen framstår skolen som «et kollektiv» for alle elever og ansatte uten fløyer og adskilte avdelinger. Formen er kompakt samtidig som den ivaretar godt dagslys til alle undervisningsrom.

L2 Arkitekter Volda 06