Teglverket skole er en del av et større utviklingsprosjekt for Hasle med Hasle torg og T-banestasjonen som fokuspunkt. Sammen med åpning av Hovinbekken og den tilhørende Teglverksdammen er området tilført nye blågrønne kvaliteter. Atkomst til skole og flerbrukshall er lagt mot det bymessige torget i nordvest, mens elevenes atkomster og uteområder er plassert mot grøntarealer og Teglverksdammen i syd.

Prosjektet består av en 1-10 skole for 780 elever plus 24 elever i spesialavdeling og en flerbrukshall med håndballbane. Funksjonene er organisert rundt et glassoverbygget sentralt atrium. Skolens fellesrom og spesialutstyrte rom ligger i de to nederste etasjene. Spesialavdelingen er på bakkeplan. Elevenes hjemmeområder er hovedsakelig plassert i de to øverste planene. Elevene benytter til daglig innganger med adkomst fra tre utvendige trappeanlegg. 

Prosjektet er organisert som et kompakt anlegg med stor grad av generalitet og fleksibilitet. Ved å bygge i høyden får man større uteareal og den interne kommunikasjonen i skolen blir oversiktlig og bygget blir energieffektivt.

L2 Arkitekter Teglverket Skole 17