Alle hovedfunksjoner i skolen er organisert rundt en stor aula med amfi. Bygget splittes av en gjennomgående “gate” som forbinder hovedinngang på nedre nivå mot Raveien og biinngang på øvre nivå mot Runarveien. Skolen har et karakteristisk uttrykk med irregulære saltak og kledning i rød tegl i kontrast til omliggende hvit småhusbebyggelse.

Bygget plasseres på tomtens nordøstre hjørne med nærhet til Raveien. Denne plasseringen åpner opp og binder sammen utearealet på sydvestsiden som er solrikt og preget av store eksisterende bøketrær. Det er supplert med mange nye trær slik at det blir en grønn ramme rundt hele anlegget. Gode gangforbindelser langs skolen på begge sider styrker skolen som knutepunkt og møtested i lokalmiljøet.

Alle undervisningsrom plasseres mot sydvest, mens mer lukkede funksjoner som flerbrukshall plasseres mot nordøst. Fallet på tomten utnyttes til en sokkeletasje. Her ligger hovedinngangen og alle “offentlige” funksjoner som spesialrom, kantine og bibliotek orientert mot forplass og Raveien. Administrasjon i 2. etasje er også henvendt mot forplass og hovedinngang. De mer "private" trinnarealene ligger på plan 2 og 3 med egne innganger fra sydvest.  Flerbrukshallen er plassert i direkte forbindelse med aulaen. Det kan åpnes helt opp mellom disse rommene med skyvevegger slik at det blir en kjempearena for spesielle anledninger.

L2 Arkitekter Haukerød Skole 08