Skolen ligger i et småkupert Jærlandskap og er organisert som en nedskalert landsby. Trinnarealer er fordelt på tre lave paviljonger mot de mest attraktive og solrike utearealene i syd mens fellesfunksjoner er plassert i en høyere «rygg» i tomtens randsone mot nord. Anlegget bindes sammen av en gjennomgående «skolegate» i øst-vest-retning som er skolens naturlige møteplass.

Ogna skole er en barne- og ungdomskole for 300 elever. Hjemmeområdene er organisert i tre skolepaviljonger i 1. etasje. På denne måten underdeles undervisningsarealene for barne-, mellom- og ungdomstrinnet som «tre skoler i skolen». De tre avdelingene har en fleksibel organisering av undervisningsrom med ulike størrelser rundt et torg med høyt, karakteristisk overlys. Lærerarbeidsplasser er plassert desentralisert i avdelingene. Paviljongene knyttes sammen av skolegaten, et fellesområde med ulike soner for spising, lek, læring og opphold. 

Mot nord på tomten ligger «fellesbygget» i to etasjer med spesialrom, kultursal med fast amfi, liten flerbrukshall, lokal helsestasjon og driftsrom. Biblioteket, som også er lokalt folkebibliotek, ligger godt synlig mot ankomstplassen i vest og er åpent over to plan. Fasader har mørkbeiset og impregnert grankledning med inntrukne partier med spilekledning av lerk med gylden oljebehandling for å skape visuell variasjon. Skolen har en spesielt robust utvendig solavskjerming med automatiske skyveskodder i oljet lerk.

L2 Arkitekter Ogna Skole 02