Nybygget kompletterer det eksisterende høgskole-anlegget, slik at det inngår i en helhetlig campus på Kronstad. Nytt bygg med undervisningslokaler og kontorer har sammenheng i form, materialbruk og fasadeuttrykk til det eksisterende anlegg.

Innvendig har bygget et raust klimatisert grønt rom med mange uformelle møteplasser. Første etasje blir en del av byen og høgskolens gulv og plass. Ved å innarbeide en diagonal bevegelseslinje gjennom tomta og nybyggets indre skapes god kontakt mellom ny hovedinngang i sør og sekundær inngang i nordvest. Det indre grønne atrium med åpen trapp i denne diagonalen blir et viktig møtested for studenter og lærere. Kulturaksen i dagens anlegg kobles sammen med nybygget via dagens kantine, studenthuset og park i øst med læringslaboratorier og kafé i nybygget.

Nybbygget følger gaterommet mot Inndalsveien og definerer Kronstadplassen tydelig mot nord. Slik skapes en helhetlig form på bebyggelsen sammen med den eksisterende campusen. Kronstadplassen fungerer som et forbindende element og blir styrket som oppholdssted i byrommet.

Det store glasstaket lyser opp det sentrale indre atriet som tilbyr ulike romsoner for møter mellom mennesker. Gallerienes form varierer i etasjene med utspring og innrykk som gir overlappende rom oppover, slik at det oppstår mange små oaser og en variert romlig opplevelse.

L2 Arkitekter Hogskolen på Vestlandet 02