Nybygget kompletterer det eksisterende høgskole-anlegget, slik at det inngår i en helhetlig campus på Kronstad. Det nye bygget har sammenheng i form, funksjon, materialbruk og fasadeuttrykk til det eksisterende anlegget. Innvendig har bygget et raust klimatisert grønt rom med mange uformelle møteplasser. Første etasje blir en del av byen og høgskolens gulv og plass.

Ved å innarbeide en diagonal bevegelseslinje gjennom tomta og nybyggets indre skapes god kontakt mellom ny hovedinngang i sør og sekundær inngang i nordvest. Et indre grønt atrium med åpen trapp i denne diagonalen blir et viktig møtested for studenter og lærere. Kulturaksen i dagens anlegg kobles sammen med nybygget via dagens kantine, studenthuset og park i øst med læringslaboratorier og kafé i nybygget.

L2 Arkitekter Hogskulen å Vestlandet Hi B 04