Et nytt og kompakt skoleanlegg erstatter den utidsmessige eksisterende ungdomsskolen fra 1950 tallet. Skolen er tenkt som et punkthus i ”den grønne parken” som en videreutvikling av et helhetlig skole- og idrettsanlegg på Vikahaugane. Bygget er plassert så langt mot nord og skrenten ned mot Vikastemmo (tjernet) som mulig. Dette gir attraktive og sammenhengende utearealer med sol hele dagen. Bygget skjermer utearealene mot vind fra nord/nordvest, og plasseringen ivaretar utsikt ned mot sentrum og havnen fra byggets nordøstre hjørne. Hovedatkomst til skolen er fra syd på plan 1, mens elevene har egne atkomster via 2 utvendige trapper og heiser til elevenes trinnarealer på plan 2.

Skolens ulike rom er kompakt organisert rundt et stort allrom over 2 etasjer og med kantine og et amfi både for skolens arrangementer og som en mini kulturarena for lokalbefolkningen. Spesialrom for mat & helse, naturfag og bibliotek, øvrige fellesfunksjoner, administrasjon og hovedinngang ligger på plan 1, mens undervisningsrom og lærerarbeidsplasser for de tre trinnene ligger i 2. etasje. Spesialrom for kunst & håndverk er plassert på plan U med eget utvendig «ateliérområde» mot vest.   Fasader og snitt tar utgangspunkt i å synliggjøre byggets innhold. Spesialrom i underetasjen er lagt i «terrenget», en base med lokal naturstein. For fellesrom og publikumsfunksjoner på bakkeplanet, byggets mest offentlige og utadvendte del, er det benyttet store glasspartier, både for å invitere inn og vise funksjonene. Over fellesområdet i 1 etasje ligger den aluminiumskledde og lette ”skyen” som inneholder alle undervisningsarealene for de tre trinnene. Dette er byggets mer privatiserte og noe mer innadvendte del. 

L2 Arkitekter Stord Skule 02