Bjørvika Skole sin offentlige funksjon og betydning gjenspeiles i et åpent og aktivt bygg som skiller seg fra omkringliggende bolig- og næringsbebyggelse.

Bjørvika skole planlegges som en 1-10-skole med flerbrukshall. Skolen vil også romme avdeling for mottaksgrupper og arealer for Sjøskolen. Skolegård på bakkeplan suppleres med uteoppholdsarealer på taket.

Skoletomten ligger i en tett bysituasjon, mellom det etablerte Sørenga og nye planlagte parker og prosjekter. Tomta ligger ved vannkanten med byggelinje mot Indre kanal og i umiddelbar nærhet til planlagt brygge- og strandanlegg i Loallmenningen. Skolen med utearealer og integrerte offentlige toaletter vil inngå som et offentlig tilbud til Havnepromenaden.

Skolens betydning i bydelen vises med en egen identitet som kontrast til omgivelsene. Byggets skiller seg ut med en lav og langstrakt form, avrundede hjørner og store, åpne vindusflater i fasadene. Bruk av kurver, buer og skrålinjer gir variasjon i ganglinjer og spennende siktlinjer og binder formspråket for hele skolekvartalet sammen til en helhet. 

Skolen med utearealer på tak vil inngå som et offentlig tilbud til Havnepromenaden. De mest utadvendte fellesfunksjonene i skolen er plassert i 1. etasje med god visuell kontakt mot omkringliggende gater gjennom store glassfelter i fasaden. Det tilrettelegges for at lokaler egnet til idrettsaktiviteter, kursvirksomhet, møter og kulturopplevelser kan leies ut.

L2 Arkitekter Bjørvika Skole 6