Rommen skole og kultursenter inngår i Groruddalssatsningen som et som et nytt sosialt møtested. Skolen er organisert som en landsby med 6 bygningsvolumer forbundet med en gjennomgående sentral gate. Skoleanlegget har en karakteristisk takform med mange knekkpunkter og sedumtekking inspirert av omgivende bølgende ravinelandskap.

Bygningen har 3 fløyer med trinnarealer, auditorier og arbeidsplasser for lærere orientert de mest attraktive utearealene mot øst.  Folkebibliotek, spesialrom og administrasjon ligger ved hovedinngang og festplass mot sydvest mens de mer lukkede funksjonene som kultursal og flerbrukshall er plassert ved biinngang mot nordvest. Alle hovedfunksjoner bindes sammen av «Forum», en romslig gjennomgående gate og møteplass over 2 plan. Det er lagt opp til omfattende sambruk av funksjoner slik at skolen også fungerer som et lokalt kulturhus. Rommen scene er blitt en viktig arena både lokalt og for hele Oslo. Fasadene er kledd med mørkbeiset malmfuru i varierende bredder.

L2 Arkitekter Rommen Skole 09