Frogner skole med kultursal, bibliotek, musikk- og kulturskole og idrettsfunksjoner er en del av en større utvikling av Frogner sentrum. For å redusere skalaen er prosjektet delt opp i flere mindre volumer. Skolebyggene og kulturhuset er samlet rundt et sentralt bymessig torg. Skolevolumene strekker seg ut som fingre i ravinelandskapet, og danner differensierte uterom tilpasset ulike aldersgrupper.

Hovedinngangen på torget leder inn til et sentralt allrom med kantine for skolen og vestibyle for kultursalen og biblioteket. De fleste av skolens spesialrom er lokalisert i kulturhuset, slik at de kan ha sambruk med kulturskolen, ungdomsklubben og kultursalen. Skolen er underdelt i avdelinger. Hvert klassetrinn har sin egen etasje, noe som skaper trygghet og god oversikt.

Som hovedmateriale er det valgt en lys, vennlig grå tegl i kombinasjon med malt treverk i forbindelse med sentrale inngangspartier for elever. Innvendig er det lagt vekt på solide materialer med betong i de mest trafikkerte kommunikasjonsområdene. I tillegg er det stor fokus på gode dagslysforhold i alle undervisningsarealer og arbeidsplasser for lærere med store vindusflater og god himlingshøyde.

L2 Arkitekter Frogner Skole Sørum 19