Bygningenes plassering var bundet til bevaring av et eksisterende bygg, noe som betyr en sentral plassering på tomta. Denne plasseringen åpner opp og bidrar til å skape sammenhengende utearealer både på øst, syd og vestsiden av anlegget. 

Alle undervisningsrom er plassert mot disse, mens de sentrale offentlige fellesfunksjoner som kultursal og flerbrukshall er mot nord og atkomsten.

Det er lagt vekt på å skape et kompakt bygg med enkel inndeling av offentlige funksjoner, fellesfunksjoner og elevenes hjemmeområder. Alle hovedfunksjoner i anlegget er organisert rundt et felles torg. Torget danner en slags innvendig ”oase” eller veksthus, hvor alle fellesfunksjoner og hjemmeområder kan nås eller sees. Undervisningsrom for trinn 1-4 ligger i 1. etasje, trinn 5 -7 samt SFO er plassert i 2. etasje.

Med ”grønne Lier” som inspirasjon er taket en fortolkning av de omkringliggende svakt buktende åser og landskap. Det kan også knyttes til veksthusenes karakteristiske sagtakkede takform. Torget har derfor et tak med et lett utrykk, med overlys som endrer karakter gjennom dagen og året, mens omkringliggende bygningsmasse har et grønt sedumtak. Som hovedmateriale er det brukt tegl i kontrast til omgivende boligbebyggelse i tre. 

L2 Arkitekter Hegg Skole 11