Vestbykulturhus fasade forside nyhet2 L2 Arkitekter

Prøvefelt fasade Vestby Kulturhus

Nyhet

Det nye kulturhuset skal ha et unikt uttrykk og bli et nytt motiv for Vestby. Den øvre delen av fasaden over sokkelen i glass er tenkt som en sammenhengende kledning som binder sammen bygningsmassen. Kledningen består av avlange aluminiums-kassetter som brettes ulikt til en tredimensjonal form. Når de ulike elementene settes sammen vil det oppstå et variert mønster på tvers av fasaden som også vil forandre seg utover dagen avhengig av lyset. Aluminiumens svake gull-eloksering vil gi bygget en varm grunntone, mens den planlagte effektbelysningen med mulighet for skiftende farger kan benyttes til å skape ulike stemninger.


Det er veldig gøy å se prøvefeltet i skala 1:1, og vi gleder oss til å jobbe videre med denne spennende fasaden sammen med AF og J. Johnsen og sønner!

L2 Nyhet Wilhelm

Velkommen til Wilhelm

Nyhet

Vi starter det nye året med å ønske Wilhelm Reymert velkommen som ny ansatt i L2 arkitekter.

Wilhelm har jobbet hos oss som praktikant tidligere, og han har nettopp avsluttet sin masteroppgave ved Arkitektskolen Aarhus.

Vi ser fram til at Wilhelm nå blir en del av vårt team!

L2 Rotnes Kirke 5 år NETTSIDE

Rotnes kirke 5 år

Nyhet

1.søndag i advent 28.november var det 5 år siden Rotnes kirke ble innviet og vigslet. Dette ble markert med en høytidelig jubileumsgudstjeneste og påfølgende kirkekaffe. Vi gratulerer Rotnes kirke med de første 5 år, og takker for at vi ble invitert til jubileet!«Det myldrer av liv i disse lyse og funksjonelle lokalene både hverdag og helg!»

sier prest Einar Weider

L2 Arkitekter Førde gs bru NETTSIDE

Regulering for ny bru i Førde vedtatt

Nyhet

Sunnfjord kommune har nå vedtatt reguleringsplan for ny gang- og sykkelbru i Førde sentrum. Brua har en tydelig S-form som tar utgangspunkt i ulike retninger i den tilstøtende byplanen. På begge sider av brua skal det legges til rette for byrom og gode møteplasser. Brubjelke i betong og stålrekkverk er utformet med henblikk på at brua skal virke visuelt lett og dynamisk.Prosjektleder i Statens vegvesen takker prosjekteringsgruppen for godt arbeid og sier det har vært mye skryt av selve prosjektet og at bru vil bidra til å løfte sentrum. L2 arkitekter har vært underkonsulent for Rambøll i prosjektet. Vi takker for godt samarbeid!Videre framdrift og prosess med detaljprosjektering av brua er usikker.

L2 Arkitekter Ny ledelse

L2 arkitekter styrker ledelsen

Nyhet

«Vi har et veldig dyktig team av arkitekter på kontoret, som vinner konkurranser og gjennomfører arkitektur med høy kvalitet. L2 jobber med noen av de viktigste byggeoppgavene i samfunnet som undervisningsbygg, kultur- og idrett og infrastruktur-prosjekter. Med en forsterket ledelse skal vi bygge på dette og utvikle L2 til å bli et enda sterkere fagmiljø i møte med fremtidens utfordringer» sier daglig leder Jon Flatebø

De tre nye partnerne er Thomas Gevelt Løvdahl, Helge Næs og Michael Ross. De har bred prosjekteringserfaring, et brennende engasjement for faget og vil være med i den videre utviklingen av L2. Thomas Gevelt Løvdahl blir ny partner og overtar som daglig leder fra årsskiftet 2021/2022. Thomas har jobbet i L2 siden 2006, og han har vært assisterende daglig leder siden 2020. I denne rollen har han vist at han er det naturlige valget som ny daglig leder. Thomas har gode lederegenskaper som vil styrke kontoret både internt og mot eksisterende og framtidige oppdragsgivere. Helge Næs blir ny partner. Helge har vært ansatt hos L2 i over 20 år og har hatt hovedansvaret for en rekke store prosjekter innenfor kultur, undervisning, industri og samferdsel. Han vil primært være kontorets ansikt utad innenfor områdene samferdsel og industri samt kontorets satsning på bærekraft. Michael Ross blir også ny partner. Michael har gjennom mange år vært en av kontorets viktige arkitekter med lederansvar for store komplekse bygg både innenfor undervisning og kultur. Michael vil fortsatt være sentral på ledelse av store prosjekter, men også få ansvar for utvikling av kontorets satsning på området transformasjon.


L2 arkitekter ønsker de nye partnerne velkommen inn i ledelsen, og ser fram til at Thomas Løvdahl trer inn i rollen som daglig leder fra nyttår.
211027 Klepp

«Kleppr» vinner av konkurranse om kommunehus og kirke i Klepp

Nyhet

L2 arkitekter sammen med KOHT arkitekter og Sweco er kåret som vinner av plan- og designkonkurranse om nytt kommunehus, kulturhus og kirke i Klepp med forslaget «Kleppr». Juryformann og ordfører Sigmund Rolfsen sier: «Juryen har kommet fram til at Kleppr er det beste forslaget og gratulerer L2 med KOHT arkitekter som vinner! Nå ser vi fram til å jobbe videre med justeringer og detaljer sammen med vinneren».


Vinnerforslaget er tenkt som en liten landsby med varierte bygningsvolumer, rom og møteplasser. Anbefalt overordnet grep er å plassere kirken fram mot Solavegen i syd med litt avstand til eksisterende bygg, og kultursalen mot nord tett inntil det gamle rådhuset fra 1970-tallet. Kirken bidrar til å definere gaterommet, og det dannes naturlig en intim forplass mellom de tre bygningsvolumene mot syd godt synlig fra Solavegen. Det etableres også en godt skjermet bakhage mellom kirke og kultursal som henvender seg til den nye aktivitetsparken mot vest. Forplass med klokketårn blir med dette grepet en naturlig avslutning av Kyrkjebakken mot nord noe som understreker sammenhengen med den gamle kirken på høyden syd for prosjektet. En innvendig hovedgate i øst/vest-retning binder alle hovedfunksjoner som kirke og kultursal i nybygg samt bibliotek, kulturskole, ungdomsklubber og administrasjon i eksisterende bygg sammen.

Brutto areal er 8.000m2. Bygget skal etter planen ferdigstilles i 2025.

Det var 35 team som søkte om å være med på konkurransen. Av disse ble de fire teamene

L2 arkitekter/KOHT arkitekter, Atelier Oslo/ Trodahl arkitekter, Longva arkitekter/ arkitekt Einar Dahle og HRTB arkitekter valgt ut til å delta.

L2 Arkitekter Nittedal st 03

Nittedal stasjon og overgangsbru

Nyhet

Bane Nor skal bygge oppgradert stasjon med ny overgangsbru på Nittedal på Gjøvikbanen. NRC Group er entreprenør for utbyggningen.

Den eksisterende stasjonen er utidsmessig og trenger derfor oppgradering for å ivareta sikkerhet, fremtidig økning i antallet passasjerer og innfartsparkering. Som underleverandører til Rambøll har vi prosjektert en ny overgangsbro som skal koble sammen to nye sideplattformer med pendelparkering, busstopp på sørsiden av sporene og den eksiterende stasjon på nordsiden. Nittedal Stasjonsbygg ble oppført ca. 1900 og er tegnet av arkitekt Paul A. Due. Det eksistende stasjonsbygget i Jugendstil har synlige staver i dragere og bjelker. Den nye brudesignen utrykker stålrammer med innfill av glass og metall. Stålrammene blir med en rødfarge som står til den okergule gamle stasjonsbygget. Innvendig blir det tre himlinger og tredekke.

L2 Arkitekter Fyllingsdalen kulturhus 01

Seier i Fyllingsdalen!

Nyhet

L2 Arkitekter er sammen med Arkitektgruppen CUBUS og KOHT Arkitekter kåret til vinner av konkurransen om «Fyllingsdalen kulturhus og bibliotek med tilhørende byrom».

Bygget skal romme øvings- og fremføringslokaler for kulturlivet i bydelen. Det skal også være en kulturell møteplass for bydelen med arealer til Bergen Offentlige Biblioteks filial, Fyllingsdalen Nye Teater, Bergen kulturskole, lokalt kulturliv og Laksevåg og Fyllingsdalen kulturkontor. Kulturhuset kommer til å være midt i hjertet av Fyllingsdalen på en tomt som i dag blir brukt som kollektivterminal.


«Elegant og inviterende», sier kulturbyråd Katrine Nødtvedt.

«Nå er vi enda et skritt nærmere et etterlengtet kulturhus i Fyllingsdalen. Det var fire gode prosjekter som deltok i konkurransen. Jeg synes vinnerprosjektet er elegant, åpent og inviterende, ikke minst med et flott og grønt uteområde. Kulturhuset vil være med på å utvikle et flott lokalsenter for bydelen.»


Evalueringsgruppen har vurdert vårt prosjekt til å være det som er best egnet for det videre arbeidet med Fyllingsdalen kulturhus. De utaler at bygningen er en harmonisk komposisjon av ulike volumer og uttrykk som gir en menneskelig skala. Den har en lavmælt, men samtidig elegant fremtoning. Den lavere delen med takterrasse mot torget, åpenheten rundt inngangen og hvordan gågaten «utvider seg inn» i hjørnet av bygget, gjør det særlig inviterende. Konseptet er meget godt egnet til å løse funksjonen i bydelen. Utformingen oppleves inviterende for mange grupper og gir lav terskel for opphold og bruk. De overbygde uteplassene på solsiden skaper gode sosiale rom i overgangen mellom ute og inne.

Vi takker for meget godt samarbeid med CUBUS og KOHT og gleder oss til å komme i gang med prosjektet.