L2 Arkitekter Fyllingsdalen kulturhus 01

Seier i Fyllingsdalen!

Nyhet

L2 Arkitekter er sammen med Arkitektgruppen CUBUS og KOHT Arkitekter kåret til vinner av konkurransen om «Fyllingsdalen kulturhus og bibliotek med tilhørende byrom».

Bygget skal romme øvings- og fremføringslokaler for kulturlivet i bydelen. Det skal også være en kulturell møteplass for bydelen med arealer til Bergen Offentlige Biblioteks filial, Fyllingsdalen Nye Teater, Bergen kulturskole, lokalt kulturliv og Laksevåg og Fyllingsdalen kulturkontor. Kulturhuset kommer til å være midt i hjertet av Fyllingsdalen på en tomt som i dag blir brukt som kollektivterminal.


«Elegant og inviterende», sier kulturbyråd Katrine Nødtvedt.

«Nå er vi enda et skritt nærmere et etterlengtet kulturhus i Fyllingsdalen. Det var fire gode prosjekter som deltok i konkurransen. Jeg synes vinnerprosjektet er elegant, åpent og inviterende, ikke minst med et flott og grønt uteområde. Kulturhuset vil være med på å utvikle et flott lokalsenter for bydelen.»


Evalueringsgruppen har vurdert vårt prosjekt til å være det som er best egnet for det videre arbeidet med Fyllingsdalen kulturhus. De utaler at bygningen er en harmonisk komposisjon av ulike volumer og uttrykk som gir en menneskelig skala. Den har en lavmælt, men samtidig elegant fremtoning. Den lavere delen med takterrasse mot torget, åpenheten rundt inngangen og hvordan gågaten «utvider seg inn» i hjørnet av bygget, gjør det særlig inviterende. Konseptet er meget godt egnet til å løse funksjonen i bydelen. Utformingen oppleves inviterende for mange grupper og gir lav terskel for opphold og bruk. De overbygde uteplassene på solsiden skaper gode sosiale rom i overgangen mellom ute og inne.

Vi takker for meget godt samarbeid med CUBUS og KOHT og gleder oss til å komme i gang med prosjektet.L2 Arkitekter Vestby Kulturhus Byggeplass 03

Byggeplassen for Vestby Kulturkvartal er i gang!

Nyhet

Byggeplassen for det nye kulturkvartalet i Vestby har startet opp! Det gamle biblioteket er allerede revet og gravingen for nybygget er godt i gang. Vi gleder oss sammen med AF Gruppen til den spennende fasen vi skal inn i nå.

L2 Arkitekter Ark N Ullerål

L2 i Arkitektur N

Nyhet

Ullerål skole er publisert i siste utgave av Arkitektur N som er et temanummer om skoler!

Artikkel omfatter bilder, tegninger og et intervju med fokus på L2 arkitekters erfaringer med prosjektering og bygging av skoler de siste 20 årene.

Et viktig tema i intervjuet er at anskaffelsen av skoler i denne perioden har endret seg til stadig flere pris- og designkonkurranser. Dette er en arbeidskrevende og risikabel konkurranseform både for arkitekter og entreprenører.

L2 Arkitekter Rammeavtale Viken

Rammeavtale for arkitekttjenester i Viken Fylkeskommune

Nyhet

L2 Arkitekter har sammen med HUS arkitekter, Jostein Rønsen Arkitekter, Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter, Cadi Interiørarkitekter og Probea (PGL) bli tildelt rammeavtale for arkitekttjenester i Viken Fylkeskommune.

Rammeavtalen omfatter rådgivningstjeneste og prosjekteringsoppdrag knyttet til fylkeskommunale bygg i Viken fylkeskommune. Anskaffelsen er inndelt i 3 regioner og vår gruppe er tildelt rammeavtale i region 2 som er tidligere Akershus fylke.

Vi ser fram mot spennende oppgaver og samarbeid både i gruppen og for Viken.

L2 Arkitekter Follo Ren Nesoddveien 01

Follo REN

Nyhet

Vi har nylig levert skisseprosjekt for nye gjenbruksstasjoner i Sofiemyrveien og Nesoddveien i Nordre Follo kommune i nært samarbeid med Rambøll.

Begge stasjoner er et senter for miljø, logistikk og bærekraft. Miljø og logistikkdelen består av en tradisjonell gjenbruksstasjon og mottak for hentetjenester i kommunen.

Bærekraftsenteret vil bestå av verksteder for ombruksvarer og bruktbutikker. Dette vil bli det første av sitt slag i Norge.

L2 Arkitekter Hov ungdomsskole 01 hjemmeside

Hov ungdomsskole i Hønefoss skal bygges!

Nyhet

Det er nå vedtatt av Ringerike kommune at den nye Hov ungdomsskolen i Hønefoss skal bygges. Kontrakten mellom Ringerike Kommune og hoved entreprenør Betonmast Ringerike ble signert den 8.april: vi er i gang med detaljprosjektering, og planlagt byggestart er til sommeren.

Vi er veldig glade for å kunne jobbe videre med et stort og viktig prosjekt for Hønefoss i tett samarbeid med entreprenøren Betonmast Ringerike og Gullik Gulliksen landskapsarkitekter!

Les mer om prosjektet på nettsiden vår. Betonmast skriver også noe om prosjektet her: Bygger Hov ungdomsskole på Hønefoss - Betonmast

L2 Arkitekter Brakerøya st 01 hjemmeside

Brakerøya stasjon og overgangsbru

Nyhet

Vestre Viken HF skal bygge et nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Den eksisterende stasjonen på Brakerøya trenger derfor oppgradering for å ivareta fremtidig økning i antallet passasjerer.

Som underleverandører til Rambøll har vi prosjektert en ny overgangsbro som skal koble eksisterende pendelparkering til plattform, den nye Helseparken og til det nye sykehuset. Konseptet viderefører fagverktypologien ofte brukt i jernbanebroer, og utvikler det til en unik og gjenkjennelig bru som er tilpasset til de nye høye Helsepark-bygninger mot øst og samtidig beholder en sterk relasjon med Brakerøyas industrielle fortid med jernbanebruer i stålfagverk.