Personvern

Denne personvernerklæringen forteller hvordan og hvorfor L2 Arkitekter samler inn og bruker personopplysninger. L2 Arkitekter AS, Frognerveien 22, 0263 Oslo er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger. 


Hvilke personopplysninger behandler og lagrer vi?

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder og samarbeidspartnere: Navn, adresse, stilling, telefonnummer og e-postadresse, samt øvrige referanser i sammenheng med fakturering. Prosjektrelatert korrespondanse blir lagret for dokumentasjon og evt. etterprøving av avtaler, kontrakter og prosjekter. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b) og Art 6 (c).

Hva er formålet med behandlingen?

Formålet med behandlingen av opplysninger er å gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med kunder og samarbeidspartnere. 

Innhenting av opplysninger

Personopplysningene hentes direkte fra kunden eller samarbeidspartneren gjennom oppdragsbekreftelser,  kundens bestilling og korrespondanse.

Deling av opplysninger med tredjeparter

For å kunne utføre tjenestene våre i henhold til avtale, deler vi nødvendige personopplysninger med våre leverandører av fakturerings- og timeføringsprogram, samt leverandør av regnskapssystem og forsikring. Vi har inngått databehandleravtaler med alle våre leverandører. For øvrig vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har, blant annet i henhold til garantitid og bokføringsloven. Etter dette blir opplysningene slettet, så fremt det ikke er gjort avtale med kunden om at opplysningene kan lagres.

Informasjonssikkerhet

L2 Arkitekter har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger gjennom fysisk og virtuell tilgangskontroll. 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Du vil i den forbindelse kunne kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til:
L2 Arkitekter AS, Frognerveien 22, 0263 Oslo. Epost: post@l2.no