Sagverket i Losbydalen ble nedlagt i 1953, men Vasshjulet står igjen som ett av Lørenskogs viktigste kulturminner. Ønske om å skape verdige rammer for kulturminnet var et sentralt utgangspunkt under design prosessen av vasshjulets vernebygg og område rundt. Totalt består prosjeket av vernebygg over vasshjulet, trapper, galleri, nyrestaurert steinmur, belysning, sitteplasser og ny gangbro over Losbyelva.

Vernebygget for Vasshjulet framstår med en enkel og klar hovedform utført med bærekonstruksjon av stål kledt med plater av cortenstål. Bygget er åpent fremstår som en kontrast til Vasshjulet og er tenkt å ikke etterligne det opprinnelige sagbruksbygget. 

Det horisontale taket er plassert i samme høyde som gulvet i sagbruksbygget der sagen ble operert fra. Bygget bæres av skivesøyler plassert i byggets hjørner. Dette gir en ønsket innramming av Vasshjulet sett fra omgivelsene. Søylene er fundamentert usynlig ned i den gamle sagas eksisterende natursteinsfundament. En kombinert gangbane og trappeanlegg av cortenstål er plassert på hjulets natursteinsfundament og gir publikum mulighet til å bevege seg rundt hjulet.

Sceneplatting med dekke av tre er plassert i direkte tilknytning til vernebygget mot sør. Plattingen er gitt en størrelse for allsidig bru og dens tredekke er lagt i et “flytende” mønster for å illudere samlingen av tømmeret før saging i det gamle anlegget. Kantene og avslutningen på plattingen er laget med avtrapning for å skape en mykere overgang til omgivelsene.

L2 Arkitekter Vasshjulet trapp HUNDVEN CLEMENTS PHOTOGRAPHY