Prosjektet «Høyt og lavt» forener stedets unike lokalhistorie om tømmerdrift langs Glomma og oppdatert kunnskap om bevaring av svært verdifulle naturressurser. Arkitekturen formidler stedets ånd og tar opp i seg prosjektets verdier: solid, levende og involverende.

Hovedkonseptet baseres på ivaretakelse og videreføring av historiske og gjenværende strukturer og konstruksjoner som har ligget og ligger i elva som spor etter lenseaktiveten. Tømrede vannveier, lenker, og «galger» danner geometriske mønstre, men også logiske konstruksjoner og bevegelseslinjer for tidligere arbeidere og flytende tømmer. Nå representerer disse strukturene et bilde av hva som har foregått. Landskapets horisontale trekk representert både i vannflate og terrengform, fremhever de vertikale elementene i elva.

Det nye anlegget nedskaleres i flere enkle paviljongvolumer og med «tømrede vannveier» som kommunikasjonslinjer mellom bygningsvolumene. De «nye vannveiene» føres ut i terrenget og leder ut i elven enten som brygger eller som aktivitetsflater knyttet til utstillinger eller til anleggets aktivitet. Paviljongene konstrueres med et enkelt bæresystem i tre basert på vertikale søyler og et tak av romfagverk i tre i kombinasjon med stål. Mellom søylene fylles veggene med finerte veggskiver, porter, glass, spiler avhengig av behov for utstilling, skjerming eller utsyn og innsyn. Som et nytt element og kontrast til de enkle paviljongene tilføres anlegget ekspressive tømrede volumer.

L2 Arkitekter Fløtingmuseum 02