Det er stor takhøyde over torg og kirkerom mens sidefløyene med støttefunksjoner er lavere. Tårnet «vokser opp» fra nordre fløy og markerer hovedinngang. Det er lagt vekt på at vestfasaden skal virke åpen og inkluderende for de som skal inn, og at den gir god kontakt med omgivende kulturlandskap og skog for de som skal ut av kirken. Synlige limtrekonstruksjoner, trekledninger og dagslys i kirkerom gir en lys og visuelt enkel ramme rundt de kirkelige handlinger.

Kirken er plassert mot vest på tomten i Rådhuskvartalet i Nittedal i et svakt skrånende kulturlandskap rett nedenfor Mo gård. Kirken inngår derved i en åpen og parkmessig sone av tomten godt skjermet mot Rv 4. Kirkebakken ligger ved hovedinngang og tårn mot vest lett tilgjengelig fra parkering og gangvei fra syd. Det er lagt vekt på at kirkebakken er solrik, godt skjermet mot vind og at det er utsikt mot Nordmarka. Kirken er organisert i tre parallelle skip i øst-vest retning; torg og kirkerom med stor romhøyde ligger sentralt, ungdomssal, stue og kjøkken ligger mot syd, mens møtesal, barnerom, kapell, sakristi og kontorer ligger mot nord. Ganglinjer er plassert langs torg og kirkerom på begge sider for å ivareta fleksibel bruk. Kirkerommet kan utvides ved å åpne modulvegger til ungdomssal mot syd og inngangstorg mot vest. 

Kirkerommet har utsmykkingen «Livets tre og vann» utført av Tor Lindrupsen som fondmotiv ved alteret mot øst. Liturgiske møbler i tre er utformet av Lars Hole.

L2 Arkitekter Rotnes Kirke 09