Når Sentralbadet skal transformeres til et dans- og scenekunstsenter tar vi utgangspunkt i at CB og BIT allerede er blant landets etablerte og kjente institusjoner innen scenekunst. Det nye Sentralbadet vil bli et lokalt fyrtårn. Et raust åpent hus skal være som en forlengelse av byens gulv. Ute og inne smelter sammen, og rommet befolkes.

Den største verdien ved bygningen er den store glassfasaden mot Baneveien og Nøstet, den lukkede bygningskroppen med rutemønster mot Teatergaten, inngangsparti med sentralmotiv og det åpne rommet med glassfasaden inne i den tidligere bassengdelen. Vi har videreført alle disse bærende verdiene i prosjektet, slik at Sentralbadets karakter og fasadeuttrykk og identitetsskapende elementer beholdes og styrkes. Påbygget formes som et tydelig nytt og moderne volum i kontrast til det tette volumet under. Påbygget tar igjen skala og rytme i raster fasaden på det eksisterende bygget i plan 1 og 2 men er formet i lette materialer.

Vestibyle med restaurantkafeen skal bli et sted for opptredener, fremførelse og happenings, planlagte og spontane. Ved transformasjonen fra svømmehall til scenekunsthus vil anlegget bli et særpreget kulturbygg, der det allerede kjente ikoniske byggverket har blitt løftet til et enda mer interessant og inviterende byhus. Institusjonen som vil være et kulturbasert opplevelsessenter, skal føre kunstnere og publikum tettere sammen, og tilby deltagelse og medvirkning.

L2 Arkitekter Sentralbadet Bergen 07