Lørenskog kulturhus danner sluttstenen i utbyggingen av Lørenskog sentrum, og rammer inn Festplassen som det naturlige fokuspunktet i den nye byplanen. Den ytre buede marmorveggen er en moderne fortolkning av bymuren og det gamle Colosseum som beskytter husets aktiviteter mot omgivelsene. På innsiden åpner huset seg mot Festplassen, og den store glassveggen gir innsyn til kulturhusets aktiviteter.

Huset inneholder kulturfasiliteter for all typer arrangementer og opplevelser i tillegg til administrative funksjoner for kultur, kirke, helse og hjemmetjeneste. Fra den sentrale vestibylen inviteres man direkte inn til biblioteket, galleriet og Buen Restaurant. Via heiser og en sentral spiraltrapp når man kultursaler, kino, musikk - og kulturskole, ungdomskulturhuset Volt og de øvrige kulturhusfunksjoner. Det er fem forskjellige kulturarenaer med barnesalen «Drømmeslottet» som den minste, egen ungdomssal «Volt scene» og «Storstua» med 500 plasser i skyveamfi som den største. Fem kinosaler er plassert i 4. etasje med atkomst fra egne kinoheiser. Musikk og kulturskolen er plassert på plan 6.

L2 Arkitekter Lørenskog Kulturhus 09