Klepp kommunehus og kirke er tenkt som en liten landsby med varierte bygningsvolumer, oversiktlige rom og møteplasser med ulike størrelser og visuelle kvaliteter. Prosjektet tar i bruk både nytt og gammelt og består av ny kirke og kultursal samt ombygging av kommunehuset fra 70-tallet.

Det eksisterende kommunehuset fra 70-tallet vil bli tatt vare på i så stor grad som mulig, og med respekt, vil det gjøres små intervensjoner som moderniserer bygget og skaper en ny helhet. Vi ønsker en transformasjon som gir et mer tilnærmelig, åpent og raust bygg i møte med nye tider, program og funksjoner.

Klokketårnet markerer forplassen og hovedinngangen orientert mot syd og ønsker besøkende velkommen fra avstand. Storsal og kirkerom er utformet som høye relativt lukkede volumer i kontrast til lavere og visuelt åpen og innbydende vestibyle. Varierte vindusåpninger i fasadene etter behov skaper visuell variasjon og gir liv til prosjektet som helhet. En prioritet har vært å skape åpne og inviterende fellesarealer og å invitere dagslyset inn til alle funksjoner. Uteområdene har også vært et fokusområde og bibliotekshagen, bakhagen og hovedinngangen tilbyder visuell og fysisk kontakt med naturen.

L2 Arkitekter Klepp kommunehus og kirke kirketårn