Bygget har en z- form som danner et større parkrom «Leüthens have» mot sydvest og et mindre torg mot nordøst. Formen understreker også den viktige diagonale bevegelsen gjennom kvartalet fra Repslagerveita til Sverresgate. 

Inngang til den kommunale Møteplassen er orientert mot den solrike parken mens inngang til Kinosenteret er fra torget som godt eksponert mot Prinsensgate.  Bygget og byrommene bindes sammen til en stor og tydelig avgrenset form av et kvadratisk «kvartalsteppe».   

Bygget består av den felles Møteplassen med informasjonssenter, møterom og serveringsteder på plan 1 og 2, Kinosenter og parkering i underetasjer samt kommunale kontorer i plan 3-5. Fasadene har et tydelig visuelt skille mellom Møteplassen i de to nederste etasjene og arbeidsplassene i de 3 øverste etasjene. Møteplassen er åpen og utadvendt med store inntrukne glassfelt og tre volumer i ulike størrelser.  Arbeidsplassene er visuelt mer avskjermet med lys metallscreen brutt opp av inntrukne «grønne soner» med møte- og pauserom.

L2 Arkitekter Leuthenhaven 02