Fyllingsdalen kulturhus er tenkt som en aktiv arena og en tydelig motor i lokalsamfunnet med gode rammer og karakteristisk signatur. Kulturhuset vil bidra til en urban utvikling i nærområdet og vil skape nye møteplasser, gode forbindelser, et frodig grønt liv og mye aktivitet for alle aldre. Bygningen har et åpent og inviterende utrykk, vil være en god nabo for sine omgivelser og vil i sin helhet forsterke by- og grønt-forbindelser i Fyllingsdalen.

Tomten for kulturhuset ligger i direkte tilknytning til kjøpesenteret Oasen, ny kollektivterminal i vest og nytt bybanestopp i syd. Plasseringen gir prosjektet et unikt utgangspunkt for å styrke sentrum med nye attraktive uterom med tilhørende publikumsrettede aktiviteter og opplevelser. Det nye sydvendte torget binder kulturhuset sammen med Oasen og vil bli et spennende og urbant grøntareal.

Bygget fremtrer som et åpent og tilgjengelig felleshus med karakteristisk signatur. Det skal være et bygg som rommer felleskapets behov for møtested og kulturopplevelser samtidig som det markedsfører Fyllingsdalen som moderne og attraktivt.

L2 Arkitekter Fyllingsdalen Kulturhus droneperspektiv