Ruinene fra klosterets middelaldermurer har vært inspirasjon for utformingen. Den historiske buede mur ligger der hvor biblioteket deles i åpent bibliotek og stille del med lesesaler og kontorer. De buede takhvelv kan tolkes som trekroner over den utgravde klostergård.

Tønsberg Bibliotek er folkebibliotek for Tønsberg og Nøtterøy, samt fylkesbibliotek for Vestfold. Bygget ligger sentralt i Tønsberg på historisk grunn over vikinggraver og et klosteranlegg fra tidlig middelalder.

En gjennomgående, kurvet teglmur danner skille mellom åpne utlånsarealer og lukkede interne bibliotekfunksjoner. Muren viser klosterets opprinnelige avgrensning og rammer inn et “byrom” mot hovedgaten. Nærmest muren er byrommet overdekket med kurvede takhvelvinger holdt oppe av forgrenede stålsøyler, til minne av klosterhvelv og trær i en klosterhave som kan ha vært sentral i det historiske anlegget.

Konstruksjonen er plasstøpt betong i veggskiver og dekker og stål i søyler og tak. Fasader er forblendet med teglsten. Glassfasader mot byen er bygget med avstivende bærende glasskiver.

L2 Arkitekter Tønsberg Bibliotek 12