Bygget ligger i Stavangers havnebasseng tett inntil det bevaringsverdige bysenteret. Oljemuseets betydning som monumentalbygg har gitt mulighet for en kontrast til bykjernen. Utforming av bygg og utstillinger er en scenografisk tolkning av Nordsjøens oljeinstallasjoner og av oljens geologi.

Utforming av bygg og utstillinger er en scenografisk tolkning av Nordsjøens oljeinstallasjoner og av oljens geologi: Det stenkledde Hovedbygget er en parafrase av det norske grunnfjellet hvor naturkreftene gjennom millioner av år har avgitt sedimenter og avleiringer til Nordsjøen. Utstillingshallen er som et landskapsrom mot havet hvor det svarte skifergulvet illuderer de forstenede skifer- og kalksteins-sedimentene i Nordsjøens havbunn hvor oljen finnes i liknende steinslag. De tre plattformene er parafraser av oljeinstallasjoner. Fra utstillingshallen og sylinderplattformene er det storslagen utsikt mot Stavangerfjorden, et verft for oljerigger og videre mot Nordsjøen.

Bygget på 5 000 m2 inneholder utstillinger, kino, restaurant, bibliotek, møterom, verksted og kontorer. Arkitekturkritikere har sagt at det neppe finnes noen bygning i Norge som så tydelig signaliserer sin funksjon som Norsk Oljemuseum. Museet ble åpnet av Hans Majestet Kong Harald 20. mai 1999.

L2 Arkitekter Oljemuseet Stavanger 1