Utkastet til Regjeringskvartalet har en tydelig identitet ved å etablere en gjennomgående blågrøn park i hele planområdet. Bebyggelsen holdes lav mot H-blokka for å beholde denne som monumentalt senter, samt for å skape kontakt med områdene i nord ved Deichmanske og Trefoldighetskirken. Bebyggelsen er åpnet øst-vest med gjennomgående glass slisser slik at dagens barrierevirkning oppheves.

Det blågrønne rommet sys sammen med grøntarealene nord for Deichmanske og Trefoldighetskirken slik at det skapes en sammenhengende grønnstruktur fra Akersbakken med Vår Frelsers gravlund og helt ned til Høyesteretts plass. 

Den nye bebyggelsen har et stort volum over terreng og vårt mål var å dekomponere denne slik at den passer inn i byens skala, og at det dannes en harmonisk silhuett og nærvirkning. Dagens bebyggelse i R3 og R4 er fysisk og visuell barriere for øst – vest forbindelsen. Den nye bebyggelsen er vist dekomponert og åpnet med innføring av slisser i bygningsmassen som i tillegg til de parallelle gateløpene åpner opp og gir en tydelig visuell sammenheng i øst – vest retningen. Volumvirkning tones ned ved at kvartaler blir satt sammen av flere enkeltbygg.

I nord–sør retningen er kvartalet åpen ved hjelp av Akersgata, Grubbegata og Møllergata som forsterkes av parken og det lave bygget i felt A nord for dagens H-blokk. 

L2 Arkitekter Regjeringskvartalet 02