Bygget er programmert til ca. 3000 m2 inklusive et kompakt parkeringsanlegg. Kontorbygget følger kurvene i omgivende bygater og former sammen med eksisterende nabobygg en port inn til byen fra vest. En sentral trapp med grønt atrium forbinder alle tre plan pluss takterrasse. Kontorer er åpne, lyse og fleksible.  Mot gateplanet ligger butikker og spisested. Trekonstruksjonen er avstivet via diagonal formede søyler i fasadene. Disse angir gir byggets moderne identitet.

Bygget er på tre hovedplan med kontorer i plan 2 og 3. Det er kompakt med korte avstander mellom arbeidsplasser, møterom, multirom og sekundære støttefunksjoner. Planløsninger er vist med fleksible aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Parkering er vist som automatisert anlegg med hensyn til plassbesparelse på den lille tomta. Bakgården er opparbeidet som attraktiv park i sammenheng med helheten i kvartalet.

L2 Arkitekter Vilnius 06