Tresfjordbrua er utformet med store spenn slik at åpenheten i det storslagne landskapsrommet ivaretas i størst mulig grad. Bruas store høyde gjør at bruoverbygningen virker relativt lett.

Brua er utformet med en slak kurve over fjorden som følger en naturlig grunne av fast fjell og morene. Brua har 19 spenn med lengste spenn på 160 m. Under hovedspennet er det et seilingsløp med høyde på 32 m. Det er gang- sykkelvei over brua.

Det er tatt utgangspunkt i at brua skal være et enkelt og samtidig visuelt tydelig element i et meget karakteristisk landskapsrom med en mest mulig kontinuerlig linjeføring. Betongkassens underside har en slak bue i overganger ved tårn for å ivareta denne linjeføringen. Pillarer og tårn er utformet som enkle rektangulære skiver trukket noe inn under brukassen og med en svak tilting mot toppen. Landkarvegger har tilting med samme vinkel som pillarer. Det er lagt vekt på at alle bruas elementer har en enkel, renskåren og helhetlig detaljering.

L2 Arkitekter Tresfjordbru 08