Harpe bru er en ”extradosed” skråstagbru med 2 tårn og 100m hovedspenn sentrert i Gudbrandsdalslågen. Utformingen av brua gir en tydelig markering av stedet uten at den virker visuelt dominerende. Dette er første gang denne brutypen er bygget i Norge.

Brua er bygd i et gyteområde for storørret og det var en føring fra miljømyndighetene at det skulle være maksimalt 2 pillarer i eleven. Dette var en grunnene for at den spesielle brutypen med langs hovedspenn ble valgt. Målsettingen har vært at brua skal ha et enkelt og helhetlig uttrykk med gode proporsjoner. Alle pillarer er ovale for å ivareta god sideveis stabilitet på brua og optimale strømningsforhold i elva. Brudekket i betong er kraftig utkraget og understøttet med ribber i betong slik at det framstår som visuelt lett for å ivareta åpenheten i elverommet. Tårnene er forlenget med ca. 5m over øverste kabelfeste. Dette gir tårnet bedre proporsjoner og bedre synlighet fra omgivelsene. Tårntoppen er tiltet noe innover i begge retninger for å få en noe lettere og spenstigere karakter.

Tårntoppene er utformet med en smal inntrukket frise fra toppen til nederste kabelfest. Dette gir tårnet en noe lettere karakter sett fra kjørebanen. Effektbelysning gir brua en særegen karakter i mørket.

L2 Arkitekter Harpefoss Bro 03