Odas bru er en del av en viktig forbindelseslinje langs Oslo sjøside i Bjørvika. Brua spenner over Akerselvas munning i sør. Akerselva er opparbeidet med nye attraktive byrom langs Bjørvikautstikkeren og Paulsenkaia. De ulike allmenninger og brua er en del av den sentrale øst – vest forbindelsen i byen i Fjordbyen. Vest for Akerselva ligger Operaen og nye Munch museet.

Odas bru er i tillegg til å være en viktig gangakse også kjørbar i forbindelse med drift og leveranser til museet, og den er derfor 7 meter bred. Brua bæres i brubane og vanger. Dette gir visuell åpenhet sett fra brua og omgivelsene. Brua har vanger i fagverk som er kledd inn med glass. Glasset er knust slik at lys spres og fagverkskonstruksjonen i vangen blir delvis synlig. Endekassene er vinklet og skrådd som et kunstnerisk element. En referanse til 60 – tallets vinger på bilens hekk.

L2 Arkitekter Odas Bru 2 HUNDVEN CLEMENTS PHOTOGRAPHY