Odas bru blir del av en viktig forbindelseslinje langs Oslo sjøside i Bjørvika. Brua spenner over Akerselvas munning i sør. Akerselva er opparbeidet med nye attraktive byrom langs Bjørvikautstikkeren og Paulsenkaia. De ulike allmenninger og brua er en del av den sentrale øst – vest forbindelsen i byen i Fjordbyen. Vest for Akerselva ligger Operaen og i nye Munch museet. 

Odas bru er i tillegg til å være en viktig gangakse også kjørbar i forbindelse med drift og leveranser til museet, og den er derfor 7 meter bred. Brua bæres i brubane og vanger. Dette gir visuell åpenhet sett fra brua og omgivelsene. Brua får vanger i fagverk som kles inn med glass. Glasset er knust slik at lys spres og fagverkskonstruksjonen i vangen blir delvis synlig. 

Endekassene er vinklet og skrådd som et kunstnerisk element. En referanse til 60 – tallets vinger på bilens hekk. Brua underordner seg Operaen og Munch Museet, slekter på bruene i Sørenga området og har likevel en selvstendig arkitektonisk kvalitet. Kvaliteten i denne sammenheng er brubanens slanke og brede bruplate som danner en tydelig form. Bruas enkelhet i form og materialer skal understøttes av enkelhet i detaljer som blir presise og uten forsiringer, relieff eller annen kompleksitet. Brua er i lakkert stål og overflaten på brubanen i grå betong. På brua er det god plass for å stoppe opp, slik at en kan se opp og ned elva og ut mot fjorden og øyene. Vangen er 1,1 meter høy, ca. 40 cm bred og egner seg til å lene seg mot. Det blir et sted å stå, prate og se på utsikten. Det er lyskilde inne bak glassplatene. Platene vil oppfattes delvis transparente sett mot sola, mens overflaten oppfattes som tettetere ved refleksjoner fra himmelen sett medsols og skrått mot brua. På kveld og natt kan bru vangene vare svakt lysende.

L2 Arkitekter Odas Bru Riktig