Brua forbinder øst- og vestsiden av Nidelven rett sør Trondheim sentrum. Utkastet viser en løsning med 4 felts vei og underliggende gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelveien ligger inne i fagverkskonstruksjonen som bærer veibrua over.

Brukonstruksjonen spenner over Nidelven i en buekonstruksjon laget av stålfagverk. Fagverkskonstruksjonen spenner fra landkar i betong. Under landkar føres gjennomgående hovedvei nord-sør på vestsiden og en GS vei på østsiden. Fra den underliggende gang- og sykkelveien er det kort vei vertikalt og horisontalt til gjennomgående GS vei på begge sider noe som reduserer transportveier på tvers av Nidelven og øker bruken. 

Bruprosjektet var et samarbeid der L2 Arkitekter AS og Rambøll Norge.

L2 Arkitekter Sluppen Bro 01