Skøyen stasjon har fire nivåer med fire forskjellige opplevelser som er samlet i en felles identitet for hele stasjonen: Skøyen stasjon - stasjonsplassen – mellomnivået og T-baneplattformen. Alle disse nivåene forenes av jernbanevollen med skifermuren. Denne bærer jernbanestasjonen, deler stasjonsplassen i to, og er synlig i bybildet på begge sider av broen. På mellomnivået og på plattformnivået trer muren tydelig frem og knytter undergrunnsstasjonen til verden over. Kontakten mellom nivåene forsterkes av dagslyset, som kommer ned langs veggen i hele stasjonens lengde.

Dagslyset langs muren forsterker Skøyens form. Lyset er immaterielt, men et like sterkt element som stasjonens betong, stein og stål. Det er dagslys på alle Skøyens fire nivåer.

Kontakten mellom stasjonsrom og byrom gjør at orienteringen alltid er intuitiv og logisk. Det asymmetriske stasjonsrommet har arkitektonisk styrke og understøtter orientering og retningsoppfattelse inne på området.

L2 Arkitekter Skøyen 16