Gjenvinningsstasjonen er plassert på et platå i et gammelt kulturlandskap omkranset av skogkledde åser. Anlegget er utformet som en avlang ringbane med et tydelig skille mellom et sentralt plassert publikumsområde og de utvendige driftsarealene. På denne måten har man fått et oversiktlig, brukervennlig og sikkert anlegg både for publikum og driftspersonale. Anlegget har fått sin egen identitet med fokus på bruk av miljøvennlige materialer og konstruksjoner.

Anleggets hovedfunksjoner er tredelt: Område for hageavfall, containeroppstilling for avfall og hallbygg for mottak av farlig avfall, ombruk og elektriske artikler. Støttemurer og søyler er utført i henholdsvis betong og cortenstål for å kunne tåle røff bruk. Det er benyttet samme type prefabrikkerte konstruksjoner for utvendige letak og i anleggets bygninger. Det er lagt vekt på å utnytte dagslyset i anlegget. Høytsittende vindusbånd i hallene slipper dagslys inn i rommene, og letakene er transparente for gjennomslipp av dagslys. Bygningenes fasadekledning består av brent liggende trepanel eller tjærede kryssfinerplater. Det er benyttet massivtrekonstruksjoner i alle tak. 

Anleggets arkitektur og uttrykk baseres på ønsket om et enkelt, prefabrikkert byggeri. Mange av anleggets deler er prefabrikkerte og kan enkelt demonteres og eventuelt gjenbrukes. Oppdragsgiver ønsket å bygge fire anlegg i Drammensregionen.  Tanken var at anleggene skulle ha en felles identitet basert på lik organisering, bruk av materialer og arkitektonisk uttrykk. Så langt er det bygd to gjenvinningsstasjoner over den samme lesten; Lyngås og Røyken.

L2 Arkitekter Lyngås Gjenvinningstasjon 16