Nye Haraldrud Gjenbruksstasjonen på Haraldrud skal fremstå som et åpent, oversiktlig, brukervennlig og robust anlegg, som også er mest mulig miljøvennlig. Bruken av få men gode materialer gir anlegget en samlet helhet og karaktér.

Anlegget er et kompakt bilbasert leveringsanlegg som ligger i en tett befolket urban kontekst. Den integrerer gang- og sykkelsoner knyttet til bydelens trafikknettverk. Anleggets ytre skal fremstå som en grønn og beplantet vegg som kan oppleves fra både inn- og utsiden.

Den nye gjenbruksstasjonen er utformet med tanke på å gi kundene og driftspersonalet en positiv opplevelse. Dette skal oppnås ved at kundene har best mulig gjennomløpshastighet og at det føles trygt å ferdes igjennom anlegget for gående, syklende og kjørende. Det er lagt vekt på å skille drifts- og kundearealer, tilrettelegge for oversiktlige og forståelige kjøremønstre slik at det er enkelt å orientere seg, ha tilstrekkelig antall oppstillingsplasser, god kapasitetsutnyttelse i kømagasinene, samt fleksibelt og effektivt bruk av anlegget.

Bevegelsen gjennom anlegget understrekes av konstruksjonens avrundede former. De runde formene gir en følelse av bevegelse og dynamikk og kan tenkes som en drivkraft for å styrke sirkulasjonen rundt og igjennom gjenbruksstasjonen. De avrundede hjørnene gjentas også i containerrampens betongbrystning, og sammen med de organiske formene på tak og bygg, vil dette tilføre anlegget en identitet og spesielt uttrykk.

 

 

L2 Arkitekter Haraldrud Gjenbruksstasjon 06